U bent hier

Aan het RITS kan je binnen de academisch gerichte opleiding Audiovisuele Kunsten een keuze maken tussen Film, Televisie, Documentaire, Schrijven, Animatiefilm of Radio.

Niet uitsluitend het vakmanschap van de kunstenaar staat centraal, maar de visie, de persoonlijkheid van de kunstenaar, het individu in relatie met de omgeving is bepalend. Zo wordt de uitdaging aangegaan om zinvol in te spelen op de steeds belangrijker rol van de beeldcultuur in onze samenleving. Bovendien vormt het bruisende Brussel met zijn groot aanbod aan allerhande culturele activiteiten hier een boeiend studiekader.

Op je lijf geschreven? 
Studeren in de audiovisuele media vraagt een gezonde weetgierigheid, een kritische ingesteldheid, een krachtig doorzettingsvermogen en een bruisende creativiteit. Die creativiteit moet bovendien geplaatst worden in een breed maatschappelijk perspectief. Dat betekent dat je als student wordt verondersteld voldoende inzicht te hebben in onze samenleving, zowel op politiek, socio-cultureel, economisch als artistiek vlak. Een stevige dosis theoretische kennis over de wetenschappelijke en technologische evoluties behoort ook tot het opleidingsprofiel.