U bent hier

Het diploma van bachelor in de Pedagogie van het jonge kind biedt in de huidige complexe maatschappij een waarde. Met de kritisch-reflectieve basishouding en open blik die je in deze opleiding verwerft, kun je als pedagogisch coach verschillende kanten uit. 

Een carrière in de kinderopvang?

Bachelors in de Pedagogie van het jonge kind kunnen terecht in de erkende en zelfstandige groepsopvang. Door hun specifieke opleiding zijn ze in veel gevallen beter geschikt voor deze functie dan professionals met een aanverwant diploma in de zorgsector die traditioneel deze arbeidsplaatsen invullen. Ook als verantwoordelijke van een dienst die instaat voor de vorming en pedagogische begeleiding van de gezinsopvang, kun je aan de slag.

Daarnaast zijn er ook tewerkstellingsmogelijkheden als leidinggevende in erkende initiatieven voor na/buitenschoolse opvang en als leidinggevende/ coach van doelgroepwerknemers in lokale diensten voor buurtgerichte kinderopvang. Deze diensten bieden kleinschalige, buurtgerichte kinderopvang met een laagdrempelige werking. Ze vangen kinderen op die vaak, om allerlei redenen, niet in de reguliere opvang worden opgevangen.

Of kies je voor een andere sector?

Ten slotte zijn er ook tewerkstellingsmogelijkheden buiten de sector van de kinderopvang, zoals in de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) en de diensten voor opvoedingsondersteuning. CKG's bieden opvang en zorg aan kinderen van 0 tot 12 jaar en (pedagogische) begeleiding aan de gezinnen waarin zij opgroeien. Onder diensten voor gezinsondersteuning vallen dan weer een waaier aan initiatieven die als doel hebben om ouders waar nodig te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen.

Ook in het onderwijs kun je terecht, als ondersteuner van een pedagogisch project in het basisonderwijs. Werk je liever in de socio-culturele sector? Ook dat vormt uiteraard geen probleem.

Zin in een masteropleiding?

Wil je nog naar de universiteit? Dan kun je na een schakeljaar starten met een masteropleiding. Masters binnen de studiegebieden Psychologie, Pedagogie en Educatiewetenschappen behoren tot je mogelijkheden.