U bent hier

 

Klemtonen

De opleiding focust op de creatie van interactieve multimedia-producten. Je leert hoe je zo’n product vorm geeft, hoe je er verschillende mediavormen en technologieën in combineert, en hoe je het technisch realiseert.
Je maakt kennis met de verschillende technologieën die interactieve multimediatoepassingen mogelijk maken en je leert hoe je interactiviteit vorm geeft. Je werkt met moderne webtechnologieën en programmeert interactieve toepassingen. Je krijgt inzicht in de vormgevings- en toepassingsmogelijkheden van verschillende mediavormen en ontwikkelt relevante communicatie- en organisatievaardigheden. Tot slot gaan we ook dieper in op innovatieve toepassingen van multimediatechnologieën en zullen we jouw ondernemerschap prikkelen.
Je wordt dus opgeleid tot een breed inzetbare multimediaspecialist die de creatieve en technologische uitdagingen in dit domein aankan. Na het eerste jaar maak je de keuze om je te verdiepen in een van de specialisaties die we aanbieden.

Het opleidingsprogramma bestaat uit een modeltraject van drie opleidingsjaren (180 studiepunten).

Wat ga ik leren?

Het opleidingsprogramma bestaat uit een modeltraject van drie opleidingsjaren. Het eerste opleidingsjaar is gemeenschappelijk voor alle studenten. Het tweede en derde jaar bestaat uit een gemeenschappelijk programma aangevuld met specialisatievakken.
Het opleidingsprogramma is opgebouwd rond vijf pijlers.

Technology

In deze pijler krijg je een antwoord op belangrijke vragen zoals: Hoe werkt een computersysteem? Hoe zit audiovisuele en multimediale apparatuur in elkaar en hoe gebruik ik die apparatuur? Je leert over compressietechnieken, real-time 3D-technologieën, en het beheer en de uitwisseling van data en media via netwerken. Tot slot brengen we jou ook op de hoogte van de nieuwste trends en technologieën.

Design

Deze pijler focust op de vormgeving van een multimediatoepassing. Principes als compositie, kleurenleer en typografie, en hun toepassing in de vormgeving van informatie en interfaces, komen aan bod. Je leert hoe je vorm geeft aan multimediale inhoud zoals video, geluid en animatie, hoe je rekening houdt met de gebruiker bij de vormgeving van interactiviteit, en hoe je een concept vertaalt naar een innovatief eindproduct.

Development

De technische realisatie van het eindproduct staat centraal in deze pijler. Je leert websites en apps ontwikkelen met behulp van moderne webtechnologieën. We leren jou ook de programmeervaardigheden die je nodig hebt voor de ontwikkeling van interactieve multimediatoepassingen, gevorderde webapplicaties, native apps en mobile games.

Business & Communication

In deze pijler staat de realisatie van een multimediaproduct in een multidisciplinair teamverband centraal. Je ontwikkelt vergader-, presentatie- en communicatievaardigheden, zowel in het Nederlands, Engels als Frans. Je leert hoe je projecten plant en beheert en hoe je de kwaliteit van het product bewaakt. Tot slot leer je een idee uitwerken tot een businessplan en krijg je een stevige basis in ondernemerschap.

Integration

Elk semester staat de ontwikkeling van één multimediatoepassing, van concept tot realisatie, centraal. Onder begeleiding van jouw docenten en specialisten uit het werkveld werk je gedurende drie weken een authentieke case uit.

Specialisaties

Mobile App & Web: In deze specialisatie gaan we dieper in op multimediale toepassingen voor mobiele toestellen zoals smartphones en tablets.
In het tweede jaar leer je Android- en iOS-apps ontwerpen en ontwikkelen. Je houdt hierbij rekening met de platformspecifieke ontwerprichtlijnen en leert werken met de platformspecifieke programmeertalen, ontwikkelomgevingen en publicatiesystemen. Op het einde van het tweede jaar ontwikkel je als Integration-project een iOS- of Android-applicatie in teamverband. Je integreert en verdiept hierbij de ontwerp- en ontwikkelingsvaardigheden die je tot hier toe verwierf.
In het derde jaar behandelen we ook de ontwikkeling van mobiele apps voor de Windows-platformen en besteden we meer aandacht aan het ontwerp en de ontwikkeling van games. Tot slot gaan we dieper in op innovatieve toepassingen voor mobiele apps in domeinen zoals het onderwijs, de gezondheidszorg of de slimme stad.

Art & Technology: In deze specialisatie focussen we op interactieve installaties en het gebruik van multimedia tijdens voorstellingen en evenementen.
In het tweede jaar gaan we dieper in op de ontwikkeling van interactie in de fysieke ruimte. Je leert werken met sensoren, actuatoren, Arduino en de fabricatiefaciliteiten van het FabLab. Verder staat de ontwikkeling van dynamische beeldgeneratie voor interactieve installaties, voorstellingen en evenementen centraal. Op het einde van het tweede jaar ontwikkel je als Integration-project een multimediale installatie in teamverband. Je integreert en verdiept hierbij de vaardigheden die je tot hier toe verwierf.

In het derde jaar besteden we meer aandacht aan het creatieve gebruik van multimedia tijdens voorstellingen en evenementen. Je maakt kennis met mediaservers, aansturingsprotocollen en audiovisuele apparatuur. Daarnaast gaan we ook dieper in op het gebruik van innovatieve aansturings- en weergaveapparatuur zoals Kinect of Leap Motion. Tot slot staan we ook stil bij de rol van storytelling in multimediale toepassingen en de creatie van interactieve verhalen met behulp van multimediale technologieën.

Aanpak

Onze aanpak heeft een sterk multidisciplinair en internationaal karakter met de nadruk op een competentiegerichte aanpak.
Deze aanpak omvat een gamma aan onderwijsvormen zoals hoorcolleges, begeleide zelfstudie, werkcolleges, probleemgestuurd onderwijs, atelierwerk, integratieprojecten, en dergelijke.
Het docententeam heeft verschillende achtergronden: designers, webspecialisten, 3D-animatoren, multimedia-artiesten, computerprogrammeurs, business professionals, audio- en videospecialisten, marketing- en PR-mensen.

Laptopproject

Als student in deze opleiding heb je een eigen laptop nodig. Het onderwijs, de lessen en de opdrachten zijn zo georganiseerd dat het gebruik van een eigen laptop noodzakelijk is. Samenwerken met je medestudenten en docenten verloopt elektronisch. Een toekomstgerichte multimedia-opleiding vereist namelijk een moderne aanpak. Meer informatie over het laptopproject is hier terug te vinden.

Flexibel studeren, werken en studeren  

Verkort programma

Studenten die reeds in het bezit zijn van een diploma Professionele Bachelor in de Toegepaste Informatica of een daarmee gelijkgesteld diploma, kunnen een verkort programma volgen van 92 studiepunten gespreid over drie opeenvolgende semesters.

Internationalisering

Internationalisering is een belangrijke pijler van de opleiding, niet op z’n minst omdat veel good practices inzake multimediaprojecten in het buitenland te vinden zijn.

De opleiding organiseert op regelmatige basis seminaries en gastcolleges met internationale sprekers en je bezoekt in het kader van de integratieprojecten enkele internationale multimedia- en technologiebeurzen.

Je krijgt de kans om in het buitenland je stage, afstudeerwerk of zelfs een gedeelte van je studie te voltooien.

Klik voor de praktische informatie in verband met studeren in het buitenland.