U bent hier

tuin+

Aan de opleiding Landschaps- en Tuinarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) is sinds oktober 2014 een gloednieuw kenniscentrum opgestart dat de aandacht wil richten op de diversiteit aan (semi-)private open ruimtes en groenelementen. De belangrijkste doelstellingen zijn het vergroten van de kennis over (semi-)private tuin- en stadslandschappen, en nagaan welke rol deze zouden kunnen opnemen bij het bouwen aan een meer duurzame samenleving.

Het label ‘(semi-)private tuin- en stadslandschappen’ omvat allerlei groene en open ruimtes, tussen strikt private tuinen en publieke ruimtes in. Het merendeel van deze ruimtes bevindt zich in een tot nog toe vrij onverkende zone, waar thema’s spelen zoals stad en groen, tuin en landschap, natuur en cultuur en individueel en gemeenschappelijk.

Het kenniscentrum is een samenwerkingsverband tussen verschillende partners dat gedeeltelijk gefinancierd wordt door de EhB en gecoördineerd wordt door de opleiding Landschaps- en Tuinarchitectuur. Het omvat drie onderdelen. Het is een onderzoekscel waarin kennis wordt opgebouwd over (semi-)private tuin- en stadslandschappen. Deze kennis kan dan op innovatieve manieren ingezet worden binnen het werkveld. Daarnaast is het kenniscentrum ook een Laagdrempelig Diensten en Expertise Centrum (LDE), waar concrete vragen uit het werkveld op een wetenschappelijke verantwoorde manier beantwoord kunnen worden. Tot slot is het ook een vormingscentrum, waar informatie, advies, ondersteuning en opleidingen aangeboden worden aan professionelen.

Het kenniscentrum kan een brede waaier een expertises inzetten, zoals ontwerpend onderzoek, ruimtelijke analyses, ecologisch terrein onderzoek, historische analyses en actie onderzoek, onder andere in de vorm van pilootprojecten.
Mogelijk onderzoek kan bijvoorbeeld gericht zijn op het ontwikkelen, uittesten en illustreren van alternatieve en innovatieve groenconcepten en -typologieën, het formuleren van plannings-, inrichtings- en ontwerpaanbevelingen, het opstellen van beleids- en ontwikkelings- en beheersstrategieën, het organiseren van opleidingen en het begeleiden van sensibilisering en communicatiecampagnes.
Het onderzoek zelf wordt uitgevoerd door de onderzoekers betrokken bij het kenniscentrum. Hierbij staat samenwerking met de docenten en/of studenten van de opleiding en/of met één of meerder partners uit het werkveld voorop. 

Academiejaarkalender

Bekijk de academiejaarkalender

Nog vragen? Stuur ze snel door via het contactformulier of neem contact op met tuin.plus@ehb.be

Je kan ons terugvinden op Campus Jette.