U bent hier

De BaNaBa Pediatrie en Neonatologie

De bachelor-na-bachelor (banaba) Pediatrie en Neonatologie zorgt voor een kwalificatieverhoging als professional. We bieden een boeiende opleiding in een dynamische leeromgeving. De lessen worden gegeven door een gedreven en enthousiast docententeam van experten, elk binnen een bepaald terrein van de pediatrische verpleegkunde. We werken vanuit een pluralistische visie en met state of the art materiaal. Gezien onze lesgevers midden in het werkveld staan, zijn we steeds mee met de recentste ontwikkelingen op de werkvloer. Om de authenticiteit te bewaren, maken we gebruik van Clinical Skills en Simulation Center EhB-VUB.

Met deze opleiding zal je als kinderverpleegkundige de totaalzorg realiseren in een pluridisciplinair kader. Zowel acute, chronische, geestelijke, oncologische als sociale zorg voor het kind vormen je beroepsdomein.

Praktische organisatie

Je kan de opleiding aanvatten als je beschikt over een diploma bachelor in de Verpleegkunde (HBO6, vroeger A1).

De totale studieomvang bedraagt 60 studiepunten. Het theoretisch onderwijs omvat 450 contacturen, de stage 450 uur. De stage kan je lopen in de instelling waar je werkt.

De module ‘Basiskennis- en vaardigheden’ is een verplichte startmodule.
De module ‘Verdiepingsmodule Neonatale zorg’ is ook toegankelijk voor vroedvrouwen.

Je bachelorproef vormt het sluitstuk van je opleiding. De lessen vinden plaats op vaste lesdagen, afhankelijk van de module waarvoor je je inschrijft. Je leerproces wordt ondersteund door een elektronische leeromgeving. Zo wordt werken en studeren mogelijk.

Het gedetaileerde programma kan je hier vinden.

Modules

Basiskennis en -vaardigheden

Deze module benadert de basisprincipes van de ontwikkeling van het gezonde kind en de pathofysiologische processen die kunnen optreden in deze levensfase. We vertrekken van de normale ontwikkeling van het kind en verdiepen ons in de medische, heelkundige, acute en neonatale pathofysiologie. Kinder- en jeugdpsychiatrie en oncologie krijgen bijzondere aandacht in de opleiding.

Verpleegkundige als expert

In deze module werken we aan de rol van de verpleegkundige als expert in de pediatrie en de neonatologie. De module besteedt aandacht aan de verschillende specifieke zorgsituaties die aanwezig zijn binnen de pediatrie en neonatologie. Hierbij richten we onze aandacht op eerstelijns- en preventieve gezondheidszorg, het wettelijke kader en de deontologische aspecten in de zorgverlening. De allernieuwste topics zoals de gewijzigde euthanasiewetgeving met betrekking tot euthanasie bij kinderen worden door experten ter zake toegelicht. De module gaat ook dieper in op de culturele aspecten en invloeden op de zorgverlening. Bij deze module hoort een stage van 120u.

Verpleegkundige als educator

In de module ‘ Verpleegkundige als educator’ komt je educatieve rol als kinderverpleegkundige aan bod. We staan stil bij de informatiebehoefte van het kind en zijn omgeving, vanuit de impact van ziekte op fysiek, psychisch, sociaal en financieel vlak. Bij deze module hoort een stage van 60u.

Verpleegkundige als professional

In deze module gaat de aandacht naar je persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van je beroep. Centraal staat dat je actief op zoek gaat naar opportuniteiten om je eigen kennis en vaardigheden te verruimen en te verdiepen. Kritisch reflecteren over je handelen en levenslang leren beschouw je als vanzelfsprekend. Bij deze module hoort een stage van 75u.

Verpleegkundige als beheerder

De module ‘ Verpleegkundige als beheerder’ benadert uitvoerig epidemiologie, registratie en klinische studies in de pediatrie en neonatologie. Bij deze module hoort een stage van 75u.

Verdiepingsmodule

In deze module kan je kiezen tussen:

  • Neonatale zorg
  • Kinderoncologie
  • Topics in de pediatrie

Bij deze module hoort een stage van 120u.

Elke verdiepingsmodule wordt opgestart bij een minimum aantal inschrijvingen. Banaba-studenten hebben voorrang om zich in te schrijven in een verdiepingsmodule. Het maximumaantal inschrijvingen voor ‘Neonatale zorg’ is 15 studenten.

Leerresultatenkader

Het leerresultatenkader van de banaba Pediatrie en Neonatologie kan u hier raadplegen.

Diploma

De opleiding voldoet aan de voorwaarden voor het bekomen van de bijzondere beroepstitel Verpleegkundige gespecialiseerd in de Pediatrie en Neonatologie.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld voor deze opleiding bedraagt 890 euro. Indien je wil gebruik maken van opleidingscheques, dien je eerst na te gaan of je hiervoor in aanmerking komt via VDAB.

Locatie

Alle lessen vinden plaats op de Campus Jette van de Erasmushogeschool Brussel aan de Laarbeeklaan 121, 1090 Jette (naast het UZ Brussel).

Meer informatie

Interesse? Neem contact op met Lien.verlaak@ehb.be, coördinator van de banaba Pediatrische & Neonatale Gezondheidszorg.
Of kom langs op één van onze infodagen.
Of vul deze vragenlijst in. Zo kunnen we je meteen gerichte informatie geven.

Academiejaarkalender

Bekijk de academiejaarkalender