U bent hier

Partners

De Erasmushogeschool Brussel onderhoudt heel wat samenwerkingsverbanden op alle niveaus, onder andere deze zes overkoepelende:

VLHORA - Vlaamse Hogescholenraad

De vzw Vlaamse Hogescholenraad, afgekort VLHORA, werd in 1996 opgericht. De raad verdedigt de belangen van het hoger onderwijs en van de hogescholen in het bijzonder, organiseert overleg tussen de hogescholen en treedt met standpunten, voorstellen en adviezen naar buiten. De VLHORA is een in de Vlaamse onderwijswereld niet meer weg te denken advies- en overlegorgaan én de spreekbuis van ruim 110.000 hogeschoolstudenten en de bijna 10.000 personeelsleden.

UPHO - Unie van de Publiekrechtelijke Hogescholen

UPHO bestaat uit de AP Hogeschool Antwerpen, de Erasmushogeschool Brussel, HoGent, Hogeschool PXL, Howest en de Hogere Zeevaartschool. Het statuut ‘publiekrechtelijke hogeschool’ is toegekend aan hogescholen die ontstaan zijn uit het officieel onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, de provincies en de steden en uit het vrij niet-confessioneel onderwijs. UPHO wil het pluralistische karakter en het pedagogische project van deze partners vertegenwoordigen, versterkt en aangepast aan de tijd. Samen vertegenwoordigen ze meer dan een derde van het Vlaamse hogescholenonderwijs.

De opdracht van UPHO bestaat uit:

  • de maatschappelijke opdracht en de specificiteit van de publiekrechtelijke hogescholen bewaken en bewaren
  • gemeenschappelijke standpunten innemen t.a.v. het beleid en deze ook samen naar buiten brengen
  • ondersteuning bieden bij gemeenschappelijke problemen
  • de samenwerking tussen de onderwijsinstellingen bevorderen

HBO5 Erasmus

De Erasmushogeschool Brussel en het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap hebben sinds 2013 een HBO5-samenwerkingsovereenkomst met verschillende partners in Brussel en Vlaanderen. Onder de naam HBO5 Erasmus bieden ze een tiental opleidingen aan. Partners zijn CVO Coovi, CVO Volt en het Busleyden Atheneum (Paramedisch Instituut).

UAB - Universitaire Associatie Brussel

Sinds 8 juli 2003 vormen de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel de vzw Universitaire Associatie Brussel (UAB). De Universitaire Associatie Brussel vertegenwoordigt zo’n 18.000 studenten, ofwel ongeveer 2/3 van alle Nederlandstalige hogeschool- en universiteitsstudenten in Brussel. De UAB wil vanuit de Europese hoofdstad bijdragen tot de verdere ontwikkeling van het hoger onderwijs in Europa en dit in een geest van levensbeschouwelijke openheid, verdraagzaamheid en pluralisme. In 2013 werd Caroline Gennez  voorzitter van de UAB

VLUHR - Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad

De VLUHR is sinds 2010 het gemeenschappelijk aanspreekpunt in en voor het hoger onderwijslandschap en verstrekt adviezen aan de bevoegde overheden op vraag en op eigen initiatief. Het is een platform voor de voorbereiding van en de standpuntinname bij de werking van het Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs, wat de hogescholen, associaties en universiteiten betreft.

BR(IK – Brussel&ik

Br(ik zet Brussel nog beter op de kaart als een plek waar het voor Vlaamse studenten goed leren én leven is. Br(ik ontsluit voor de student alles wat mooi, makkelijk, goed, leerzaam, leuk en interessant is. Dankzij de verschillende werkgroepen met leden uit alle Brusselse  Nederlandstalige instellingen van hoger onderwijs, wordt er werk gemaakt van een gezamenlijk beleid rond communicatie, city marketing, sport, events en  huisvesting.