U bent hier

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die zich wensen bij te scholen tot leraar niet-confessionele zedenleer voor het basisonderwijs.

Vereiste voorkennis

bachelor kleuter-, lager- en secundair onderwijs; studenten tweede deeltraject bachelor in onderwijs of diploma HOKT + GPB (SLO); pBA + GPB (SLO).

Van een leerkracht NCZ wordt een vrijzinnig-humanistisch levensbeschouwelijk engagement verwacht. Een maatschappijkritische houding en een democratische ingesteldheid zijn eveneens essentieel.
Inleefvermogen in de leefwereld van het kind, sociale en communicatieve vaardigheden zijn eveneens essentiële vereisten.

Programma

Deze opleiding start in oktober 2017 en loopt tot september 2018.  De opleiding bestaat uit zes opleidingsonderdelen

Opleidingsonderdeel Onderwijswerkvormen Uren Studiepunten Evaluatie-vorm
Vrijzinnig Humanisme Hoorcollege 15HC 3 Schriftelijk examen
Eticologie & Vakdidactiek Hoorcollege 15HC 3 Schriftelijk examen
Morele opvoeding Hoorcollege 15HC 3 Schriftelijk examen
Begeleide beroepspraktijk 1 Werkcollege 15 3 Stagemap en werkstuk
Begeleide beroepspraktijk 2 Stage 12 5 Stagebeoordeling
Het leerplan NCZ Hoorcollege 15 3 Schriftelijk examen

Attest

Na afloop krijgen de deelnemers een diploma Leraar Niet-confessionele Zedenleer Lager Onderwijs.

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld postgraduaat NCZ is afhankelijk van het aantal opgenomen studiepunten, maar kan maximaal €357,30 bedragen per academiejaar.  Lees zeker ook de betalingsvoorwaarden.

Inschrijving

Inschrijven doe je hier.

Aanwezigheid op de eerste les is zeer belangrijk. Wie later inschrijft dient contact op te nemen met docenten Hilde Giedts en Geert Teugels.