U bent hier

Hoe motorisch vaardig is de huidige kleuter? Welke gevolgen heeft dit voor zijn verdere schoolloopbaan? Welke richtlijnen mogen we hanteren bij het evalueren en observeren van de kleuters binnen verschillende leeftijdsintervallen (halfjaarlijkse onderverdeling) van kleuters van 4 tot 6 jaar? Hoe kunnen fundamentele vaardigheden eenvoudig worden geobserveerd in de lespraktijk? 

Deze bijscholing richt zich op het in kaart brengen van de ontwikkelingstoestand van de motorische vaardigheden bij kleuters, het ontwikkelen van instrumenten om kinderen te observeren en te evalueren binnen de lespraktijk en het opstellen van ideale leerlijnen in functie van de door de overheid opgestelde ontwikkelingsdoelen. 

Een inschatting van de psychomotorische ontwikkeling bij Vlaamse kleuters kan leiden tot een bijsturing van de huidige lessen, praktijkseminaries en opleidingscursussen. Vanuit het werkveld is er namelijk vraag naar het uitwerken van éénduidige leerlijnen om de ontwikkeling van de psychomotoriek van kleuters beter te kunnen garanderen. Dankzij onderzoek bij kleuters en vooral de grootte van de onderzochte steekproef (3089 kleuters) binnen Vlaanderen hebben we binnen het kenniscentrum Urban Coaching & Education van het department Onderwijs & Pedagogie binnen de Erasmushogeschool Brussel inzicht verworven in de ontwikkeling van de psychomotoriek van de kleuters. 

Doelgroep

  • Leraren kleuteronderwijs
  • Leraren lager onderwijs
  • Leraren lichamelijke opvoeding
  • Leraren in spe (Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs, Lichamelijke Opvoeding)
  • Directies
  • CLB-medewerkers
  • Lerarenopleiders
  • Mentoren
  • Pedagogisch adviseurs/ begeleiders

Programma

Deze nascholing gaat door op vrijdag 18 mei 2018 van 13u tot 16u.

Attest

Na het beëindigen van deze opleiding ontvang je een attest van deelname.

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 50 euro. Lees zeker ook de betalingsvoorwaarden.

Inschrijving

Inschrijven doe je hier.