U bent hier

Voeding en voedsel staan momenteel flink in de belangstelling. Er is een toenemende interesse in voeding en levensstijl, maar ook in de rol van voeding bij ziekten en aandoeningen. Spijtig genoeg vertaalt deze toenemende interesse vanuit de maatschappij zich niet in een toenemende interesse voor de opleiding (cfr. dalende trend studentenaantal). Deze trend bevestigt dat de opleiding nood heeft aan een meer ‘catchy’ uitstraling. De opleiding VDK wil zich als opleiding duidelijker profileren ten aanzien van andere binnen- en/of buitenlandse opleidingen door een geactualiseerd, aantrekkelijk en inclusief onderwijsaanbod. Als gevolg hiervan werden in het programma van het tweede deeltraject 2 keuzevakken toegevoegd.

Eén van de keuzevakken ‘sportdiëtetiek’ zal gekoppeld worden aan de navorming die hieronder verder wordt uitgewerkt. Dat beweging goed is voor mensen, is een algemeen bekend en aanvaard gegeven. In deze module zal aandacht besteed worden aan de voeding van de recreatieve - en de topsporter.  Het is een hedendaags thema dat de jeugd, maar eveneens kinesisten, sportartsen, uitbaters van fitness- en wellnesscentra, … aanspreekt.

Deze pijler geeft ons tevens de mogelijkheid om samen te werken met onze eigen bacheloropleiding ‘Lichamelijke Opvoeding’ en de masteropleiding ’LO’ of  ‘Kinesitherapie’  aan de VUB.

Doel van de koppeling van het keuzevak aan een navorming, is uiteindelijk de extra kostprijs van gerenommeerde lesgevers te compenseren via betaling door cursisten van de navorming.

Doelgroep

  • Je hebt een diploma bachelor in de Voedings- en Dieetkunde of Verpleegkunde, een professionele bachelor Secundair Onderwijs – Lichamelijke Opvoeding.
  • Je hebt een academische bachelor/master Kinesitherapie, Farmacie, Biomedische Wetenschappen, Gezondheidswetenschappen, (Klinische) Psychologie,… of je volgt simultaan een dergelijke professionele of academische bacheloropleiding VDK, LO, …

Programma

Deze nascholing gaat wekelijks door op dinsdag van 27 februari 2018 tot en met 2 mei 2018.

Inleidingsmodule 1:  Inleiding fysieke activiteit

Inzicht in energieverbruik in rust en bij inspanning, fysiologische gevolgen van sport kunnen inschatten, een inspanningstest kunnen interpreteren, Inzicht in de biochemie van de inspanning, kennis van biometrie.

Module 2: Sportvoedingsadvies op maat kunnen geven, rekening houdende met een trainingsschema voor, tijdens en na de wedstrijd.

Kennis van internationale richtlijnen betreffende voeding bij sporters, bij teamsport, duursport en krachtsport. Deze richtlijnen kunnen toepassen in de praktijk (opstellen, uitrekenen van dieetadvies/menu) en kunnen aanpassen in functie van de individuele sporter.
Gezonde aanpak van gewichtsreductie en/of krachtverhoging.
Intoleranties bij sporters.

Module 3 (enkel voor cursisten navorming): Specifieke doelgroepen (topsporter, kinderen,…)

Sportvoedingsadvies geven aan topsporters;
Inzicht in psychologische begeleiding van een sporter;
Invloed van sportvoedingssupplementen, -drank en hydratatie op prestaties;
(Sport) Voedingsadvies bij kinderen/jeugd.

Attest

Na het beëindigen van deze opleiding ontvang je een attest (80% aanwezigheid).

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 675 euro.

Inschrijving

Inschrijven doe je hier. Na inschrijving zal je een factuur ontvangen. De betaling bevestigt de inschrijving. Lees zeker ook de betalingsvoorwaarden.