U bent hier

Binnen een werkveld in verandering is er noodzaak naar een specifieke navorming voor tuin- en landschapsarchitecten, ruimtelijk planners, stedenbouwkundigen en architecten die zich willen specialiseren in het digitaal opmaken van plannen, 3D-visualisaties, offertebundels, analysekaarten…

Doelgroep

  • in eerste instantie tuin- en landschapsarchitecten, maar eveneens ruimtelijke planners, stedenbouwkundigen, architecten, interieurarchitecten ...
  • geïnteresseerden met ervaring in het handmatig opwerken van plannen en schetsen, maar onvoldoende vaardigheden met digitale voorstellingstechnieken.

Uit benchmarking blijkt dat er in Vlaanderen en Brussel geen specifieke opleiding digitale voorstellingstechnieken waar samenhang en interactie tussen de verschillende computerprogramma’s centraal staat.

Doelstelling

Deze navorming georganiseerd door de opleiding landschaps- en tuinarchitectuur bestaat uit 4 modules met elk hun specifieke doelstellingen en inhouden

Module 1. Grondplan:

De deelnemer kan van een technisch ogend grondplan in AutoCAD overgaan naar een opgewerkt presentatieplan.

Module 2. 3D-visualisaties:

De deelnemer kan van een (lucht)foto of SketchUp model overgaan naar een opgewerkt 3D-beeld.

Module 3. Projectie & drukwerk:

De deelnemer kan van tekst en beeld overgaan naar een digitale presentatie en offertebundel.

Module 4. Digitale landschapsanalyse:

De deelnemer kan digitale analysekaarten maken op basis van wetenschappelijke informatie.

Programma

De lessen zullen tweewekelijks doorgaan op maandag van 10u tot 13u en van 14u tot 17u.

Module 1 en 2: vanaf oktober 2017 tot december 2017

Module 3 en 4: vanaf februari 2018 tot mei 2018

Afzonderlijk inschrijven per module is niet mogelijk. Volgtijdelijkheid, inschrijven voor module 2 is enkel mogelijk na het volgen van module 1. Geen volgtijdelijkheid voor modules 3 en 4.

Vereiste voorkennis                

Module 1: grondplan: Autocad basis vereist
Module 2: 3D-visualisaties: Photoshopkennis uit module 1 vereist – Basis SketchUp vereist

Attest

Attest van aanwezigheid (bij minstens 80% aanwezigheid)

Kostprijs

Prijs per module: € 360 - inclusief cursusmateriaal. Het cursusmateriaal wordt online beschikbaar gesteld. De deelnemer beschikt over een eigen computer (laptop) voor het zelfstandig werk (thuisopdrachten).
Lees zeker ook de betalingsvoorwaarden.

Inschrijving

Inschrijven kan je hier. Na je inschrijving zal je een factuur ontvangen, de betaling van deze factuur geldt als bewijs van inschrijving.