U bent hier

De navorming ziekenhuisfarmacie is een keuzevak in het programma van 3 BMLT (afstudeerrichting FBT) dat opengesteld wordt voor alumni en andere geïnteresseerden van het werkveld.
Vanuit het werkveld (de ziekenhuisapotheek) is steeds meer vraag naar afgestudeerde FBT-ers die werkzaam kunnen zijn als farmaceutisch technisch assistent (FTA). FTA’s, werkzaam in een ziekenhuisapotheek, komen in contact met andere en meer gespecialiseerde materie, ten opzichte van de openbare officina. FTA’s hebben een belangrijke rol binnen de distributie en bereiding van geneesmiddelen, cytostatica, TPN (totale parentale nutritie).
Geen enkele andere opleiding (binnen of buiten EhB) biedt een opleiding aan die studenten voorbereidt op het werk in een ziekenhuisapotheek.

Doelstelling

1. Kent de algemene organisatie van een ziekenhuisapotheek en kent de wetgeving, specifiek verbonden aan een ziekenhuisapotheek;
2. Ken de tarificatieregels voor medicatie en medische hulpmiddelen, toegepast in een ziekenhuis;
3. Is zich bewust van het belang van medicatieveiligheid en incidentmeldingen;
4. Kent de belangrijkste aspecten van de ziekenhuishygiëne, met inbegrip van antiseptica, desinfectantia,… en de werking van de centrale sterilisatie-afdeling;
5. Kent de verschillende antibiotica die gehanteerd worden in een ziekenhuis, met specifieke aandacht voor resistentieproblematiek en reserve-antibiotica;
6. Kent de verschillende medische hulpmiddelen en hun toepassing;
7. Kent implantaten en prothesen en hun toepassing;
8. Kent de beginselen van de klinische farmacie, met inbegrip van het voorschriftenparcours en het farmacotherapeutische proces;
9. Kan correct adviezen geven in verband met het pletten, breken, openen,… van geneesmiddelen;
10. Kan de verschillende toedieningsvormen, specifiek voor de ziekenhuisapotheek, benoemen en voorbereiden.
 

Programma

Dag 1: 5/10/2017: Organisatie en beheer, Wetgeving, Tarificatie, Medicatieveiligheid, Incidentmelding
Dag 2: 19/10/2017: Ziekenhuishygiëne, Centrale sterilisatie afdeling, Antibiotica
Dag 3: 26/10/2017: Medische hulpmiddelen, Implantaten en prothesen
Dag 4: 9/11/2017: Klinische farmacie, Voorschriftenparcours, Farmacotherapeutisch proces, Pletmedicatie
Dag 5: 16/11/2017: Productie: steriele bereidingen, TPN, cytostatica, unidosis, …
Dag 6: 23/11/2017: Productie: practicum bereidingen
 

Attest

Na het beëindigen van deze opleiding ontvang je een attest van deelname.

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 90 euro/lesdag. Lees zeker ook de betalingsvoorwaarden.

Inschrijven

Inschrijven doe je hier.