U bent hier

Verdubbeling studentenaantal Toerismeopleiding in Brussel geen toeval

Accreditatie met brio behaald

De driejarige professionele bacheloropleiding Toerisme- & Recreatiemanagement van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) ontving deze week vlot haar accreditatiebewijs. De visitatiecommissie is van oordeel dat de opleiding ruimschoots voldoet aan alle kwaliteitscriteria en een duidelijke visie en bijhorend opleidingsprogramma heeft. Een bewijs van kwaliteit is de verdubbeling van het studentenaantal in 2 jaar tijd en de uitstekende tevredenheidsscores van studenten en het werkveld. Ook dit jaar lopen de inschrijvingen bijzonder goed.

Een visitatiecommissie (audit) bezocht de opleiding in december 2014 en kwam na een uitgebreide doorlichting en vergelijking met andere opleidingen tot een positief eindrapport. Een dergelijke audit beoordeelt een hogeschoolopleiding aan de hand van drie kwaliteitswaarborgen: het beoogde eindniveau, het onderwijsproces en het gerealiseerde eindniveau.

De visitatiecommissie kon vaststellen dat de opleiding met haar keuzes inspeelt op de lokale noden van het werkveld en ook de alumni voldoende kansen biedt. Zij leidt studenten op tot polyvalente medewerkers in zoveel mogelijk deelsectoren van toerisme en recreatie en realiseert dit aan de hand van vijf basisprincipes.

Opleidingshoofd Luc De Wispelaere: “Ons programma kenmerkt zich door de brede aanpak. Studenten moeten zich niet specialiseren; ze krijgen de mogelijkheid om zich zowel in incoming als in outgoing tourism bij te scholen. Dat geldt voor zowel toerisme als recreatie.” De opleiding legt als tweede basisprincipe de focus op ‘doen’. De Wispelaere: “Dat betekent dat we het vak zien als een people business; we leren de studenten dat klant- en servicegerichtheid belangrijk zijn. De vele cases en stages doorheen de opleiding zijn dan ook een speerpunt van de opleiding.“

De stad Brussel krijgt ook een prominente plaats, passend in haar derde pijler: internationaal en intercultureel. De opleiding traint haar studenten ook in communicatie- en managementvaardigheden.

“Maar misschien wel het belangrijkste is onze aandacht voor de student”, aldus het opleidingshoofd. “Een belangrijke rode draad is namelijk het centraal plaatsen van de student. Iedere student is uniek, we willen dat ze zich gekend en gewaardeerd voelen en geen drempels ervaren om contact te leggen met de docenten.”

Volgens De Wispelaere is dat de reden van het succes van de studentenmobiliteit. Bijna 60% van de afgestudeerden heeft een buitenlandervaring opgedaan tijdens een studie of door een buitenlandse stage van minstens enkele maanden. Uniek hierbij is dat studenten stage kunnen lopen in heel de wereld, met volledige vrijheid naar sector en bedrijf, terwijl ze echter de band met de hogeschool niet verliezen.

De commissie sprak tijdens het bezoek dan ook haar waardering uit voor het gemotiveerde, toegankelijke en deskundige docententeam. Met name de betrokkenheid en interactie van zowel de docenten als de ondersteunende diensten viel de visitatiecommissie op.

Ten slotte is er ook sterke appreciatie dat de leeromgeving wordt vormgegeven vanuit het idee dat het coachen van jong talent centraal moet staan. De jongeren krijgen de kans om te groeien gedurende hun studie en om te leren uit hun fouten.


Volgende opendeurdag: zaterdag 5 september 2015, meer info op www.ehb.be/infodag-5-september-2015.

Meer info

Erasmushogeschool Brussel
opleidingshoofd Toerisme & Recreatiemanagement

Luc De Wispelaere

tel.: 02/213 61 10
e-mail: luc.de.wispelaere@ehb.be

 

Thema

Soort nieuwsbericht

Departement

Deel dit artikel