U bent hier

Studenten ontwerpen tuin en landschap rond het Kasteel van Hoensbroek in Nederland

Hoe ziet de omgeving er in de toekomst uit rond het kasteel van Hoensbroek? Welke creatieve oplossingen bieden we aan Heerlen, de bekende Parkstad in Nederlands Limburg? Dat was de opdracht die de derdejaarsstudenten Landschaps- & Tuinarchitectuur (LTA) van EhB als uitdaging kregen vanuit het Nederlandse bestuur. De resultaten zijn boeiende ontwerpen die een verdere toekomst uitdokteren over het landschap en de tuin van dit prachtige waterslot.

Op 24 oktober 2015 start de tentoonstelling, waarbij de bevolking volop wordt betrokken, met een groot feest onder de naam 'Kasteel Hoensbroekdag'. De openluchttentoonstelling loopt gedurende 3 maanden en wordt opgezet in de voortuinen van de Juliana Bernhardlaan, op de route tussen het Kasteel en de markt van Hoensbroek.

Creatieve toekomst

De LTA-studenten werkten gedurende een semesteropdracht aan een ontwerpproces voor deze site. De maatschappelijke vraag 'Hoe kunnen de Hoensbroekers meer betrokkenheid krijgen met hun omgeving en genieten van de nog onbekende kwaliteiten' staat hierin centraal? Een creatieve toekomst van het kasteelslot met culturele uitdagingen, aandacht voor het historisch erfgoed, prachtige kasteeltuinen met mogelijkheden tot stadslandbouw en burgerparticipatie komen uitgebreid aan bod.

Ingrediënten

De historische positie van het prachtige waterslot in zijn landschappelijke omgeving kreeg ook een sterke benadering. De hermeandering en natuurontwikkeling langs de
Geleen- en Caumerbeek in een natuurpark, de uitbreiding van een aangenaam wandel- en fietspadennetwerk, de reformatie van het oude mijnkolenspoor, de talrijke spannende zichten op het kasteelslot, de droomvijver en waterbuffering, het dierenpark, … zijn alvast enkele ingrediënten van de talrijke ontwerpen. Binnen de ontwerpen speelt een uiterst uitgekiende landschapsbeleving.

De opleiding LTA is met dit project niet aan zijn proefstuk toe. Al meer dan 25 jaar worden diverse grootschalige landschapsprojecten uitgewerkt. Dat de opleiding deze keer werd uitgenodigd om dit in Nederland te doen, zegt wat over de expertise van de opleiding.

Thema

Departement

Deel dit artikel