U bent hier

Move It Kanal netwerkmoment groot succes

Op 22 november 2016 verzamelden meer dan 100 sociaal-cultureel werkers en collega’s uit de kunsten- en erfgoedsector werkzaam in en rond de Brusselse Kanaalzone in het Huis van Culturen en Sociale Samenhang in Molenbeek, voor de kick-off van Move It Kanal, een stadsproject over cultuurparticipatie van jongeren uit de Brusselse Kanaalzone.

Doel van dit netwerkmoment lag bij het samenbrengen van al deze partners en organisaties uit het Brusselse sociaal-culturele veld, de kunsten- en erfgoedsectoren. Met letterlijk en figuurlijk een vol huis was dit netwerkmoment een succes voor de organisatoren met op kop de projectdragers Lasso en onze opleiding Sociaal Werk, en de partners BKO/RAB, JES vzw, D’BROEJ, IHECS en L.E.S. Molenbeek.

Na een introductie over het project Move it Kanal gaf onderzoeker Hanne Stevens van de opleiding sociaal werk een zeer gesmaakte plenaire uiteenzetting over haar lopende onderzoek naar de cultuurbeleving van de jongeren uit de Kanaalzone. Ze gaf een korte stand van zaken over de doelstellingen en aanpak van het onderzoek, de bevraagde doelgroepen en de toekomstplannen. De focus in de uiteenzetting lag voornamelijk op de jongeren, de manier waarop zij bereikt en bevraagd werden en welk profiel ze hebben.

Opleiding sociaal Werk legt verbinding met Brusselse praktijk

Na haar presentatie volgde een vraag en antwoord-rondje voor alle parters van het Move it Kanal project waar Bart Claes van de opleiding Sociaal Werk duiding gaf over de rol van praktijkgericht onderzoek binnen de opleiding en de hogeschool. Dergelijk praktijkgericht onderzoek vormt de verbinding tussen het onderwijs en de Brusselse sociaal-culturele praktijk, tussen de lectoren, studenten en praktijkwerkers. Bovendien wordt het brede lokale sociale veld waarin de opleiding en de hogeschool actief is mee betrokken in dit project.

Na het plenair deel konden de deelnemers in één van de drie deelsessies aan de hand van praktijkvoorbeelden meer te weten komen over hoe cultuur een plek krijgt in het Brusselse Nederlands- en Franstalig jeugdwerk, of verder inzoomen op het onderzoek tijdens een verdiepende sessie. In twee werkgroepen gingen de deelnemers aan de slag rond creatieve en participatieve onderzoeksmethoden. De onderzoekers rekenden op de expertise van de terreinwerkers om de verdere onderzoeksfasen te voeden.

Ook de andere workshops over het nomadisch jongerenfestival Ceci n’est pas un jeune met Nathalie Heusquin van FMJ en Rosette Moke van het Jeugdcentrum CEDAS, en de voorstelling van het samenwerkingsproject Chicago-Kunstenfestivaldesarts met Jonas Bastijns van Jeugdhuis Chicago en Anne Watthee van Kunstenfestivaldesarts werden heel erg warm onthaald. Dit netwerkmoment sloot af met een heerlijke lunch waarbij de verschillende deelnemers elkaar, elkaars organisatie en hun werking beter konden leren kennen. En waarbij er werd uitgekeken naar volgende momenten waaronder in mei 2017 op de campus MMM van de Erasmushogeschool.

Meer info over Move It Kanal: http://www.lasso.be/nl/move-it-kanal

Meer informatie over de resultaten van dit netwerkmoment volgt nog in de maand januari. 

Departement

Kenniscentrum

Deel dit artikel