U bent hier

EhB onderzoekt met Move It Kanal cultuurbeleving bij jongeren

Move It Kanal is een project dat wil polsen naar de cultuurbeleving bij jongeren in de Brusselse Kanaalzone. Doen ze aan cultuur, vinden ze cultuur belangrijk? En zo ja, wat mag het dan wel zijn? Volgende vraag is dan: is dat wat zij willen, al voorhanden? Waar kunnen ze met hun wensen terecht? Zijn er organisaties en huizen die aanbieden wat zij willen?

Met deze twee vragen gaan Lasso en de opleiding Sociaal Werk van de Erasmushogeschool Brussel, samen met hun partners JES, D'broej, Brussels Kunstenoverleg/ Réseau des Arts à Bruxelles, L.E.S. Molenbeek en IHECS aan de slag.

In een eerste fase tot eind 2017 is er een onderzoek dat wordt gevoerd door de Erasmushogeschool Brussel en waarin wordt gepolst naar cultuurbeleving bij jongeren in de Brusselse Kanaalzone. Daartoe worden een aantal jongeren bevraagd evenals sleutelfiguren uit de culturele sector, het jeugdwerk en het onderwijs. De tussentijdse resultaten worden vanaf december 2016 ontsloten via infosessies en studiedagen.

Naast het onderzoek zorgt Lasso tijdens deze eerste projectfase voor een bevraging van het werkveld. Jongerenorganisaties, onderwijsinstellingen en cultuurhuizen of kunstenaars uit de Brusselse Kanaalzone worden uitgenodigd om mee te brainstormen en ideeën uit te wisselen, wat al dan niet kan leiden tot concrete projecten vanaf 2018.

De organisatie van die concrete projecten luidt dan meteen de tweede fase in. De complete duur van het project bedraagt zes jaar. Het eindigt in 2021. 

Startmoment Move It Kanal op 22 november 

Werk je in de Brusselse Kanaalzone met jongeren tussen twaalf en achttien of wil je als culturele organisatie meer betekenen voor deze jongeren? Kom dan op dinsdag 22 november naar het Huis van Culturen en Sociale Samenhang in Molenbeek, voor de kick-off van Move It Kanal, een stadsproject over cultuurparticipatie van jongeren uit de Brusselse Kanaalzone.

 

Zie link voor meer info over het event, en algemeen over het project hier

Thema

Departement

Deel dit artikel