U bent hier

Een nieuwe, grootstedelijke lerarenopleider

Erasmushogeschool Brussel, Vrije Universiteit Brussel en CVO COOVI versterken samenwerking

De lerarenopleidingen van de Erasmushogeschool Brussel en de Vrije Universiteit Brussel, partners in de Universitaire Associatie Brussel (UAB) en CVO COOVI, zetten op 3 maart 2016 hun hernieuwde samenwerking in de kijker met de ‘Kick off: Samen voor Brussels Excellent Onderwijs’ in het Brussels Parlement. De hernieuwde en versterkte samenwerking onder de koepel van EduXL (www.eduxl.be) is een alternatief op de expertisenetwerken die eind 2015 ophielden met bestaan. Het past ook in de hertekening van het landschap van de lerarenopleidingen, die momenteel volop gaande is.

De focus van de samenwerking ligt op de professionalisering van de leraren en de professionalisering van de huidige en toekomstige lerarenopleiders. Daarnaast zal er ingezet worden op de initiële opleiding van toekomstige leraren en de professionalisering van de lectoren en docenten hoger onderwijs. De scope van deze samenwerking en de vertaling ervan in operationele en strategische doelen zijn opgenomen in een intentieverklaring die bij aanvang van de kick off zal ondertekend worden door de initiatiefnemers Luc Van de Velde (algemeen directeur Erasmushogeschool Brussel), Paul De Knop (rector VUB), Jacky Goris (algemeen directeur Scholengroep Brussel, GO!) en Caroline Gennez (voorzitter UAB).

Na de ondertekening volgt een studiedag met lezingen van Bram Spruyt, Anton Derks, Christian Vandermotten en Lieve Van den Brande. Ze zullen het hebben over het onderwijs van de toekomst, onderwijs in de grootstedelijke context en de relatie tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Vervolgens worden de nieuw opgerichte leergemeenschappen voorgesteld, net als de werkgroepen rond de thema’s diversiteit, democratie en samenleving, digitalisering en blended learning, didactiek in urban education en visie rond stage en levenslang leren van de leraar. De hernieuwde samenwerking is er volledig op gericht om de leraar van morgen excellent op te leiden.


We nodigen u graag uit op 3 maart 2016, vanaf 13u op onze ‘Kick Off: Samen voor Brussels Excellent Onderwijs’ in het Brussels Parlement (Lombardstraat 69) voor de inleiding (13.30u) en de ondertekening (13.40u) van de intentieverklaring en voor de studiedag (met aansluitend een receptie).

Meer info

Universitaire Associatie Brussel

Kelly Snoeck

tel.: 02/507 14 32
e-mail: kelly.snoeck@vub.ac.be

Thema

Soort nieuwsbericht

Departement

Deel dit artikel