U bent hier

De beste keuze voor jouw toekomst

We krijgen een bijzonder goed rapport

Op 11 september 2017 kregen wij buitengewoon goed nieuws: het reviewrapport, opgemaakt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), is zeer lovend over onze hogeschool.

De conclusie van de NVAO luidt dat EhB “een adequaat onderwijsbeleid heeft dat zij effectief en verbeteringsgericht uitvoert zodat zij, mede op basis van de heersende kwaliteitscultuur, kan garanderen dat de kwaliteit van haar onderwijs zich op een internationaal en maatschappelijk relevant niveau bevindt”.

Dit bevestigt nog maar eens dat EhB de beste keuze voor jouw toekomst is.

Hieronder enkele citaten uit het officiële evaluatierapport:

  • De reviewcommissie constateert dat de visie op de coachende doceerstijl waarin de student centraal staat breed gedragen wordt. Er is een sterke congruentie zichtbaar tussen de onderwijsvisie en hoe de staf in de praktijk met de studenten omgaat. (p. 17)
  • De studenten CM vertellen dat het vanaf dag 1 duidelijk is dat je er niet alleen voor staat als student. (p. 17)
  • Een tweede kenmerk van het onderwijs aan de EhB waarover de studenten positief berichten is het feit dat de EhB erin slaagt een divers publiek te bereiken en een volledig raam op de wereld biedt. (p. 17)
  • De reviewcommissie heeft duidelijk gezien dat er binnen de EhB een cultuur aanwezig is om dingen aan te pakken. Er wordt direct feedback gegeven en direct actie ondernomen. (p. 19)

Een grondige doorlichting

Wij worden net zoals alle Vlaamse hogescholen en universiteiten onderworpen aan regelmatige kwaliteitscontroles van zowel onze opleidingen als van de instelling in zijn geheel.

Begin 2017 heeft de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) haar eerste ronde voor deze instellingsreview afgelegd. De commissie - bestaande uit studenten en professionals uit de bedrijfs- en onderwijswereld - keek vooral naar vier zaken:

  • Onze visie op het onderwijs en op de kwaliteit van ons onderwijs.
  • Hoe wij deze visie realiseren.
  • Hoe we opvolgen of we er in slagen deze visie te realiseren.
  • Hoe we waar nodig bijsturen.

De review gebeurde via intensieve gesprekken met studenten, alumni en partners alsook met heel wat EhB-medewerkers. De NVAO-commissie beoordeelde de manier waarop wij ervoor zorgen dat onze studenten afstuderen als geëngageerde, kritische professionals. De conclusie was dus dat wij daar glansrijk in slagen.

Het is de eerste keer dat we op deze wijze gecontroleerd worden en er is dan ook sprake van een nulmeting. We konden ons geen betere start indenken.

Ish, Lize en heel veel taart

Omdat we met z’n allen zo blij zijn met dit rapport, vertellen we je hier hoe we dit in september 2017 vieren.

De rapporten van de Instellingsreview

Besluit
Dit is het besluit van de instellingsreview;
het document dat we met gepaste trots
zullen inkaderen en aan de muur hangen.
Samenvatting Evaluatierapport
Weinig tijd? Lees dan hier de samenvatting
van het evaluatierapport.
Evaluatierapport
Het evaluatierapport, maar dan integraal.
 
Adviesrapport
In het adviesrapport lees je de aanbevelingen van de NVAO
over de wijze waarop wij instaan voor de
kwaliteit van onze opleidingen.

Maak kennis met onze opleidingen

Overtuigd van de kwaliteit van EhB? Klik door naar onze opleidingen!