U bent hier

Onderzoek aan de Erasmushogeschool Brussel

Studenten Erasmushogeschool Brussel Het overgrote deel van het onderzoek aan de Vlaamse hogescholen is van een meer toegepaste en praktische aard dan aan universiteiten. Dat komt uiteraard omdat deze opleidingen meer praktijkgericht zijn dan de universitaire opleidingen. Ook de professionele bacheloropleidingen nemen deel aan onderzoeksprojecten. De overheid heeft hiervoor onderzoeksmiddelen ter beschikking gesteld. Gunstige fiscale maatregelen ten behoeve van onderzoek zorgen voor extra zuurstof. 

De Erasmushogeschool Brussel kent  twee grote types van onderzoek: toegepast onderzoek met een economische of maatschappelijke finaliteit, hieronder valt ook het praktijkgebaseerd onderzoek (PWO-genoemd) en het artistiek onderzoek. Daarnaast neemt de EhB, weliswaar in mindere mate, deel aan onderzoeksprogramma’s voor fundamenteel onderzoek en strategisch basisonderzoek.

De EhB is als instelling sterk verankerd met haar omgeving en in het bijzonder met Brussel, een uniek grootstedelijk labo. Deze interactie met de praktijk beïnvloedt niet alleen het onderwijs maar ook het onderzoek.

Als partner van de EhB kan u bij ons terecht voor innoverende technologische toepassingen in uw bedrijf, voor de ontwikkeling van nieuwe methodieken en producten, voor professioneel advies en voor scheppende en uitvoerende kunstpraktijk en - productie.

De onderzoeksthema's

  • Technologie en ICT: sensornetwerken, embedded systems, IT Business Management Solutions, Softwareontwikkeling, Network Management Multimedia, Industriële informatica
  • Gezondheid en maatschappij: anti-malaria geneesmiddelen, virussen, basisreanimatie, veiligheid van speelplaatsen, gezonde voeding (voor jongeren), diversiteit bij ziekenhuisteams, ruimtelijke ontwikkelingen, wijkontwikkelingen, complexe randstedelijke omgevingen
  • Kunsten: muzikale analyses, compositie/dirigeerstijlenstijlen in klassieke muziek en jazz; producties in theater, radio, film en TV.

Studenten worden betrokken bij onderzoeksprojecten

De studenten worden mee ingeschakeld via projecten of via de masterproeven. In bepaalde opleidingsonderdelen krijgen ze onderzoeksthema’s aangereikt en kan de docent of onderzoeker zijn eigen onderzoeksvraagstukken en -resultaten terugkoppelen. Sommige opleidingen voorzien ook in specifieke ‘onderzoeksvakken’ zoals literatuuronderzoek, statistische analyses of onderzoeksmethodes. Verder worden ook werkcolleges of ateliers georganiseerd die studenten mogelijkheden bieden om zelf onderzoek uit te voeren. De studenten worden gestimuleerd om hun masterproef in nauwe relatie met lopende onderzoeks- en doctoraatsprojecten uit te werken.

Meer informatie