U bent hier

Landing

Nascholing Kwaliteitsvolle postnatale zorgverlening na vervroegd ontslag uit het ziekenhuis

De bij- en nascholing ‘Kwaliteitsvolle postnatale zorgverlening na vervroegd ontslag uit het ziekenhuis’ is een vorming voor vroedvrouwen, uit de eerste en de tweede lijn, die hen kennis en vaardigheden bijbrengt om vrouwen beter voor te bereiden op een vervroegd ontslag na een bevalling en om de postnatale zorgverlening aan deze vrouwen te optimaliseren. Dat zulke bijscholing nodig zal zijn in de toekomst blijkt uit de recente beslissing om de opnameduur voor bevallingen zonder complicaties te verlagen.

Winkelmanagement: Toekomstmogelijkheden

Met het diploma Winkelmanagement beschik je over knowhow én werkervaring.

Je bent klaar voor een mooie job in de detailhandel. De opleiding bereidt je voor op een leidinggevende functie in een kleine tot middelgrote winkel of in een departement van een grote winkel. Je kan er aan de slag als gerant, winkelverantwoordelijke, shopmanager, winkelmanager, storemanager, filiaalmanager, floormanager, afdelingsmanager, …

Winkelmanagement: Studie Inhoud

Studeren in Brussel, net dat tikje anders

De opleiding Winkelmanagement maakt enkele bewuste keuzes. Wat mag jij verwachten?

We bieden een tweejarige opleiding die volledig op de beroepspraktijk is afgestemd. Werken én studeren gaan bij ons hand in hand. Elke week telt twee opleidingsdagen en twee dagen werkplekleren in de retailsector.  Je wordt hierbij begeleid door een coach op de werkvloer en een werkplekbegeleider van de school.

Meertaligheid (als) troef. Positief omgaan met taaldiversiteit in de klas

In de hedendaagse klassen zijn diversiteit en meertaligheid troef. Niet alleen in de grootstedelijke onderwijscontext, ook in scholen in kleinere gemeenten en dorpen bevolken een bont gezelschap van kinderen met diverse taal- en cultuurachtergronden de klassen. De leerplannen blijven niet achter. Talensensibilisering, thuistalen inzetten om een betere taalvaardigheid Nederlands te verwerven, (inter-)culturele gerichtheid,… nemen een steeds belangrijkere plaats in  het onderwijs in.

Klasmanagement in de kleuterklas

Met kinderen werken is vaak een uitdagende, maar altijd een prikkelende en leerrijke ervaring voor de begeleiders.  Het is eigen aan de kleuterdidactiek om autonomie toe te kennen en ruimte te geven aan kleuterinitiatief. Dit stelt de begeleider voor de uitdaging maximale kansen te creëren voor alle kinderen en daarvoor het nodige klasmanagement aan de dag te leggen. Hoe balanceren tussen zelfstandigheid en autonomie en begeleiding en sturing, is voor menig begeleider een issue.

De ontdekkende kleuter

Het kind als onderzoeker stimuleren stelt specifieke eisen aan het inrichten van de speel- en  leeromgeving en aan het materiaal. Het zichtbaar maken van het spel en het onderzoek wordt gebruikt om het spel doelgericht te laten evolueren. De leerkracht is de onderzoeker die het spel onderzoekt en via gesprekken en reflecties zijn handelen in vraag stelt en hieruit inspiratie vindt om nieuwe creatieve processen aan te sturen.

Pagina's