U bent hier

Landing

Workshops rond biologische gekweekte materialen en biodesign in het open biolabo Brussel

De schaarste aan fossiele brandstoffen en grondstoffen en de klimaatsveranderingen zullen onze samenleving dwingen te evolueren van een maatschappij dat gebaseerd is op fossiele brandstoffen naar een circulaire en bio-gebaseerde economie. Daarom wenst Magma Nova samen met een collectief van belanghebbenden, materialen te ontwikkelen die na gebruik volledig bio-degraderen en nutriënten vormen voor de bodem. Tijdens deze workshoppen reeks, van telkens twee uur, wordt u geïntroduceerd tot de wondere wereld van biologisch gekweekte materialen.

Inschrijvingen

Inschrijven

Inschrijven kan vanaf 15 mei 2017 online via de website www.cvovolt.be en op het secretariaat van Campus Heverlee.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent minimum 18 jaar en je hebt minstens een getuigschrift of diploma Hoger Secundair Onderwijs (HSO).  Als je dit niet kan voorleggen, kan je via toelatingsproef worden toegelaten tot de opleiding.

Toekomstmogelijkheden

Diploma

Elke module die je behaalt, levert je een officieel erkend attest op. Aan het eind van de opleiding Rechtspraktijk behaal je het diploma van gegradueerde, uitgereikt door de Erasmushogeschool Brussel en CVO VOLT, waar je de lessen volgde. Je diploma is erkend door de Vlaamse Gemeenschap; op internationaal vlak is het erkend als een Associate Degree (EQF5). Rechtspractici zijn erg gegeerd op de arbeidsmarkt, zowel in de privé- als in de openbare sector.

Studie-inhoud

 

De tweejarige opleiding omvat 23 modules en is opgebouwd rond zes domeinen. In het tweede jaar maak je dankzij werkplekleren kennis met de beroepspraktijk. Je werkplek kies je op basis van je persoonlijke interesse.

De zes domeinen zijn:

A. Algemene vaardigheden 

Je maakt kennis met de basisbeginselen van het recht. Ook meer algemene modules zoals communicatievaardigheden en bedrijfsmanagement komen aan bod.

Rechtspraktijk

Rechtspraktijk.  Welkom in de wereld van het recht!

Je kan onze samenleving niet meer los zien van het recht. De vraag naar medewerkers met een ruime praktische kennis van het recht is dan ook bijzonder groot. De opleiding Rechtspraktijk opent vele deuren naar de arbeidsmarkt, zowel in de privé- als de openbare sector.

Heb je belangstelling voor het recht?  Wil je graag praktijkgericht bezig zijn met recht? Beschik je over logisch denkvermogen, over een behoorlijke dosis leergierigheid, zelfstandigheid en zin voor initiatief?

Fablab Experience Day

Introduction to RAPID PROTOTYPING

Doelstellingen

  • Hands on de mogelijkheden en beperkingen van disruptieve technologieën zoals 3D printing, lasercutting kunnen inschatten.
  • Samenbrengen van creatieve ondernemers en studenten met het oog op het realiseren van nieuwe samenwerkingen, nieuwe producten en nieuwe businessmodellen.
  • Juridische drempels inzake co-creatie en open innovatie wegnemen.

Concept

Er worden 4 sessies georganiseerd, telkens van:

Kansarmoede en zwangerschap in Brussel

De armoedecijfers in Brussel zijn hoog: meer dan 30% van de Brusselaars leeft onder de armoederisicogrens (in Vlaanderen is dit ongeveer 10%) en 1 kind op 4 wordt geboren in een gezin zonder inkomen uit werk. Dit houdt belangrijke gezondheidsrisico’s in voor moeder en kind.

De opleiding Vroedkunde van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) besteedt al jaren aandacht aan deze problematiek. Wij hopen zo dat gezondheidswerkers de zorgverlening beter kunnen aanpassen aan de noden en behoeften van deze doelgroep.

Journalistiek: Studieduurverkorting

Heb je al een bachelordiploma op zak, maar zou je je graag nog wat meer verdiepen in de wereld van de Journalistiek? Dan is deze opleiding iets voor jou! Vanaf academiejaar 2016-2017 kan je het bachelordiploma Journalistiek behalen op één of twee jaar, afhankelijk van je vooropleiding.

Verkort programma - eenjarig traject: voor wie?

Iedereen met een masterdiploma, een academische bachelor (of gelijkgesteld) van de volgende opleidingen

Pagina's