U bent hier

Landing

Differentiëren binnen het instructiemodel: Activerende directe instructie (ADI) 17-18

Deze nascholing geeft inzicht in het instructiemodel “Activerende directe instructie” (ADI). Hierbij wordt de focus gelegd op het gebruik van een gefaseerde lesopbouw waarbinnen activerende werkvormen en samenwerkingsvormen worden benut.

Binnen het lesfasenverloop verkennen we hoe en wanneer er kan worden gedifferentieerd in leeractiviteiten. Tijdens de workshop ga je concreet aan de slag met je eigen lesvoorbereidingen.

Attest Rooms-katholieke godsdienst 17-18

De opleiding bestaat uit 3 modules (24 lesuren per module):
Module 1: levenbeschouwelijke identiteit
Module 2: vakdidactiek
Module 3: interlevensbeschouwelijke dialoog

Na module 1 zal je al heel wat theologische bagage hebben om op godsdienstig vlak aan het werk te kunnen gaan. 

In module 2 geven we je een volledige gereedschapskist mee door verschillende pedagogisch-didactische werkvormen te exploreren, waaronder Godly Play.

Laat kleuters bewegen om later beter te leren! 17-18

Hoe motorisch vaardig is de huidige kleuter? Welke gevolgen heeft dit voor zijn verdere schoolloopbaan? Welke richtlijnen mogen we hanteren bij het evalueren en observeren van de kleuters binnen verschillende leeftijdsintervallen (halfjaarlijkse onderverdeling) van kleuters van 4 tot 6 jaar? Hoe kunnen fundamentele vaardigheden eenvoudig worden geobserveerd in de lespraktijk? 

ICT in de wiskundeles in het lager onderwijs 17-18

Tijdens deze navorming maakt u kennis met 3 computerprogramma’s die u kan gebruiken tijdens uw lessen wiskunde in de lagere school: Excel, Scratch en Geogebra. Naast de basistoepassingen) van Excel kijken we ook naar de mogelijkheden die het programma biedt in verband met het opstellen van puntenlijsten en dynamische werkbladen. Scratch is een programma dat uw leerlingen toe laat om op een speelse manier de eerste stappen te zetten in de wereld van het programmeren. GeoGebra is tot slot een meetkundig programma dat veelzijdig inzetbaar is tijdens uw meetkundelessen.

Wiskunde in de kleuterklas 17-18

De workshop vertrekt vanuit de verschillende domeinen van wiskunde. Tijdens de workshop worden ze inhoudelijk besproken en geïllustreerd met talrijke voorbeelden. De inhouden worden steeds geplaatst binnen de leerlijn wiskunde van de basisschool. Tot slot willen we aan de hand van enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden een vernieuwde kijk op wiskunde in de kleuterklas brengen.

Peri-operatieve anesthesie - OK & anesthesieverpleegkundigen 17-18

Peri-operatieve zorgen en ondersteuning door verpleegkundigen zijn onmisbaar in een performant operatiekwartier. De laatste jaren is het assisteren van een chirurg uitgegroeid tot een belangrijke taak, met toegenomen complexiteit. Hetzelfde geldt voor een anesthesieverpleegkundige, die bij moeilijke of hoog-risico patiënten een immense verantwoordelijkheid draagt om de anesthesie goed te laten verlopen. Het postgraduaat omvat 150u theorie en workshops, waar zowel theoretisch als praktisch diverse aspecten belicht worden, steeds vanuit het standpunt van de verpleegkundige.

Pagina's