U bent hier

Landing

Cultuursensitieve zorg in de praktijk 17-18

De samenleving vergrijst in snel tempo en ook de toegenomen diversiteit bij zowel ouderen als bij zorg- en hulpverleners vormt een grote uitdaging voor de ouderenzorg. Nog al te vaak horen we van zorg- en hulpverleners dat ze net de praktische tools missen om in hun dagdagelijkse werkrelatie met de ouderen en hun netwerk aan de slag te kunnen. Deze vorming, die aansluit bij het werkboek Cultuursensitieve Zorg, heeft tot doel concrete cultuursensitieve tools en tips op maat van de praktijk van de zorg- en hulpverlener aan te reiken.

Digitale voorstellingstechnieken/Grafische landschaps-visualisaties/Grafische landschapsarchitectuur-voorstelling/Digitale visualisaties/Grafischevoorstellingstechnieken/grafische LTA ondersteuning/Digitale landschapsarchitectuur 17-18

Binnen een werkveld in verandering is er noodzaak naar een specifieke navorming voor tuin- en landschapsarchitecten, ruimtelijk planners, stedenbouwkundigen en architecten die zich willen specialiseren in het digitaal opmaken van plannen, 3D-visualisaties, offertebundels, analysekaarten…

Referentieverpleegkundige diabetes 17-18

Diabetes is een chronische ziekte die wereldwijd voorkomt. Volgens de WHO blijft het aantal personen met diabetes toenemen. Bijgevolg wordt een grote groep zorgverleners geconfronteerd met deze problematiek. In deze navorming verwerf je de nodige competenties om binnen je eigen dienst of instelling mee te werken aan kwalitatieve diabeteszorg.

De vorming wordt georganiseerd in samenwerking met de diabeteskliniek van het UZ Brussel.

Doelgroep

De opleiding richt zich tot alle verpleegkundigen die met diabetici werken en zich verder wensen te verdiepen in dit thema.

Toekomstige ouders die hun opties niet kennen, hebben er geen: Tips en tricks voor perinatale gezondheidspromotie 17-18

Met deze bijscholing willen we vroedvrouwen inzicht geven in hoe volwassenen tot leren komen en welke materialen en technieken het meest geschikt zijn om te hanteren tijdens de perinatale begeleiding. Deze kennis kan zowel toegepast worden op begeleidingssessies preconceptioneel, prenataal, intrapartaal als in het postpartum.

Kwaliteitsvolle postnatale zorgverlening na vervroegd ontslag uit het ziekenhuis 17-18

De bij- en nascholing ‘Kwaliteitsvolle postnatale zorgverlening na vervroegd ontslag uit het ziekenhuis’ is een vorming voor vroedvrouwen, uit de eerste en de tweede lijn, die hen kennis en vaardigheden bijbrengt om vrouwen beter voor te bereiden op een vervroegd ontslag na een bevalling en om de postnatale zorgverlening aan deze vrouwen te optimaliseren.

De opleiding is wetenschappelijk onderbouwd en toepassings- en situatiegericht, zodat de theorie onmiddellijk in de praktijk kan gebracht worden.

Narratieve coaching als vorm van professionalisering: het narratief als startpunt voor professionele groei 17-18

Deze nascholing biedt een illustratie van een traject rond narratieve coaching met oog op het vergroten van de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang, startend van het narratief van de pedagogische professional. In conversatie met de narratieve coach wordt het intern werkmodel van begeleiders geëxploreerd op zoek naar meer cultureel bewustzijn. Dit kan een startpuntzijn voor verandering in het pedagogisch handelen. Tijdens de sessie wordt de narratieve basishouding onderzocht en wordt inspiratie gegeven om een alternatieve vorm van coaching te integreren.

Muzische vorming: Beeld in beeld 17-18

Muzische vorming is een onderschatte manier van leren in ons onderwijs. Het overgewicht aan cognitieve vakken staat een brede ontwikkeling van het kind onevenredig toe. We kunnen door de herwaardering van de muzische vakken elk kind de kans bieden zijn unieke zelfbeeld te ontwikkelen en eraan te bouwen. Het kind staat immers als vormgevende persoon centraal binnen een degelijk muzisch proces, zowel mentaal als fysiek.  Hierdoor leren kinderen ook genuanceerd en waarderend kijken, luisteren en voelen, hun mening geven en onderbouwen met respect voor elkaar en anderen.

Democratische Dialoog: socratisch gesprek over gevoelige thema's binnen een onderwijscontext 17-18

Tijdens deze navorming maak je kennis met de Socratische Dialoog. Extreme en choquerende uitspraken worden aan een kritisch onderzoek onderworpen. We gaan gevoelige thema's niet uit de weg en creëren ruimte voor een open en onderzoekend gesprek. Tijdens het socratisch gesprek staan vragen centraal en gaan we op zoek naar de achterliggende gedachten en beweegredenen van onze meningen en oordelen. Hoe komt het dat we denken wat we denken? Waarom zijn bepaalde onderwerpen gevoelig en andere niet? Waar komen onze oordelen vandaan?

Pagina's