U bent hier

Landing

Diabeteseducator 17-18

Diabetes is een chronische ziekte die wereldwijd voorkomt. Volgens de WHO blijft het aantal personen met diabetes toenemen. Zorgverleners die actief zijn binnen diverse sectoren in de gezondheidszorg, zowel intra- als extramuraal, zullen steeds vaker geconfronteerd worden met de problematiek van diabetes. Het is dan ook belangrijk om meer deskundigheid op vlak van diabetes te gaan ontwikkelen in al deze sectoren en bij de verschillende zorgverleners.

Kansarmoede en zwangerschap in Brussel 17-18

Doelgroep

De vorming richt zich tot vroedvrouwen.

Programma

Deze nascholing gaat door op dinsdag 17 oktober 2017.

9.00u : Ontvangst                                                                                         

9.20u: Verwelkoming- Joeri Vermeulen- Opleidingshoofd vroedkunde Erasmushogeschool Brussel               

Voedingsproductontwikkeling - Food product design 17-18

Voeding en voedsel staan momenteel flink in de belangstelling. Er is een toenemende interesse in voeding en levensstijl, maar ook in de rol van voeding bij ziekten en aandoeningen. Spijtig genoeg vertaalt deze toenemende interesse vanuit de maatschappij zich niet in een toenemende interesse voor de opleiding (cfr. dalende trend studentenaantal). Deze trend bevestigt dat de opleiding nood heeft aan een meer ‘catchy’ uitstraling.

Proefdierkunde 17-18

In de bij- en nascholing Proefdierkunde verdiep je je in het hoe en waarom van dierproeven en leer je de wettelijke verplichtingen en mogelijke alternatieven kennen. Je maakt ook kennis met methoden om het welzijn van de betrokken dieren te optimaliseren.

Mentorenopleiding vroedkunde 17-18

Stage is een cruciaal onderdeel in de opleiding Vroedkunde. De studenten Vroedkunde van de Erasmushogeschool Brussel lopen stage in heel wat verschillende settings, in de eerste en tweede lijn en in de verschillende beroepsdomeinen van de vroedvrouw.

De hogeschool waardeert het dagelijks enthousiasme van de mentoren bij de begeleiding van onze studenten.

Mentorenopleiding verpleegkundige 17-18

Binnen de vernieuwde opleiding Verpleegkunde is stage nog steeds de kern van het onderwijs. De student past toe wat hij geleerd heeft. Er wordt van hem verwacht dat hij competenties verwerft en kennis, vaardigheden, attitudes en waarden van het verpleegkundig beroep integreert.  De stageplaats dient een aantal garanties te bieden naar de opvang en begeleiding van de student: de student dient aanvaard te worden als actieve deelnemer in het zorgproces.

Sportvoedingsadvies op maat geven - sportdiëtetiek 17-18

Voeding en voedsel staan momenteel flink in de belangstelling. Er is een toenemende interesse in voeding en levensstijl, maar ook in de rol van voeding bij ziekten en aandoeningen. Spijtig genoeg vertaalt deze toenemende interesse vanuit de maatschappij zich niet in een toenemende interesse voor de opleiding (cfr. dalende trend studentenaantal). Deze trend bevestigt dat de opleiding nood heeft aan een meer ‘catchy’ uitstraling.

Voedingsbeleid in de geriatrische instelling 17-18

Met praktijkvoorbeelden lichten we het algemeen en het voedingsbeleid in de praktijk toe.
We bespreken de zin en onzin van diëten in de geriatrie en aangepaste voeding op maat van senioren (finger food, enterale voedingen met overzicht van het productaanbod op de geriatrische markt, het belang van vocht,…).
Een geleid bezoek aan een woonzorgcentrum (inclusief grootkeuken) mag niet ontbreken als praktijkvoorbeeld.

Doelstelling

Cultuursensitieve zorg in de praktijk 17-18

De samenleving vergrijst in snel tempo en ook de toegenomen diversiteit bij zowel ouderen als bij zorg- en hulpverleners vormt een grote uitdaging voor de ouderenzorg. Nog al te vaak horen we van zorg- en hulpverleners dat ze net de praktische tools missen om in hun dagdagelijkse werkrelatie met de ouderen en hun netwerk aan de slag te kunnen. Deze vorming, die aansluit bij het werkboek Cultuursensitieve Zorg, heeft tot doel concrete cultuursensitieve tools en tips op maat van de praktijk van de zorg- en hulpverlener aan te reiken.

Digitale voorstellingstechnieken/Grafische landschaps-visualisaties/Grafische landschapsarchitectuur-voorstelling/Digitale visualisaties/Grafischevoorstellingstechnieken/grafische LTA ondersteuning/Digitale landschapsarchitectuur 17-18

Binnen een werkveld in verandering is er noodzaak naar een specifieke navorming voor tuin- en landschapsarchitecten, ruimtelijk planners, stedenbouwkundigen en architecten die zich willen specialiseren in het digitaal opmaken van plannen, 3D-visualisaties, offertebundels, analysekaarten…

Pagina's