U bent hier

Landing

Peri-operatieve anesthesie - OK & anesthesieverpleegkundigen 17-18

Peri-operatieve zorgen en ondersteuning door verpleegkundigen zijn onmisbaar in een performant operatiekwartier. De laatste jaren is het assisteren van een chirurg uitgegroeid tot een belangrijke taak, met toegenomen complexiteit. Hetzelfde geldt voor een anesthesieverpleegkundige, die bij moeilijke of hoog-risico patiënten een immense verantwoordelijkheid draagt om de anesthesie goed te laten verlopen. Het postgraduaat omvat 150u theorie en workshops, waar zowel theoretisch als praktisch diverse aspecten belicht worden, steeds vanuit het standpunt van de verpleegkundige.

Diabeteseducator 17-18

Diabetes is een chronische ziekte die wereldwijd voorkomt. Volgens de WHO blijft het aantal personen met diabetes toenemen. Zorgverleners die actief zijn binnen diverse sectoren in de gezondheidszorg, zowel intra- als extramuraal, zullen steeds vaker geconfronteerd worden met de problematiek van diabetes. Het is dan ook belangrijk om meer deskundigheid op vlak van diabetes te gaan ontwikkelen in al deze sectoren en bij de verschillende zorgverleners.

Kansarmoede en zwangerschap in Brussel 17-18

Doelgroep

De vorming richt zich tot vroedvrouwen.

Programma

Deze nascholing gaat door op dinsdag 17 oktober 2017.

9.00u : Ontvangst                                                                                         

9.20u: Verwelkoming- Joeri Vermeulen- Opleidingshoofd vroedkunde Erasmushogeschool Brussel               

Voedingsproductontwikkeling - Food product design 17-18

Voeding en voedsel staan momenteel flink in de belangstelling. Er is een toenemende interesse in voeding en levensstijl, maar ook in de rol van voeding bij ziekten en aandoeningen. De opleiding VDK wil zich als opleiding duidelijker profileren ten aanzien van andere binnen- en/of buitenlandse opleidingen door een geactualiseerd, aantrekkelijk en inclusief onderwijsaanbod. Als gevolg hiervan werden in het programma van het tweede deeltraject  voedingsproductontwikkeling toegevoegd. Dit wordt tevens als navorming aangeboden.

Proefdierkunde 17-18

In de bij- en nascholing Proefdierkunde verdiep je je in het hoe en waarom van dierproeven en leer je de wettelijke verplichtingen en mogelijke alternatieven kennen. Je maakt ook kennis met methoden om het welzijn van de betrokken dieren te optimaliseren.

Mentorenopleiding vroedkunde 17-18

Stage is een cruciaal onderdeel in de opleiding Vroedkunde. De studenten Vroedkunde van de Erasmushogeschool Brussel lopen stage in heel wat verschillende settings, in de eerste en tweede lijn en in de verschillende beroepsdomeinen van de vroedvrouw.

De hogeschool waardeert het dagelijks enthousiasme van de mentoren bij de begeleiding van onze studenten.

Mentorenopleiding verpleegkundige 17-18

Binnen de vernieuwde opleiding Verpleegkunde is stage nog steeds de kern van het onderwijs. De student past toe wat hij geleerd heeft. Er wordt van hem verwacht dat hij competenties verwerft en kennis, vaardigheden, attitudes en waarden van het verpleegkundig beroep integreert.  De stageplaats dient een aantal garanties te bieden naar de opvang en begeleiding van de student: de student dient aanvaard te worden als actieve deelnemer in het zorgproces.

Sportvoedingsadvies op maat geven - sportdiëtetiek 17-18

Voeding en voedsel staan momenteel flink in de belangstelling. Er is een toenemende interesse in voeding en levensstijl, maar ook in de rol van voeding bij ziekten en aandoeningen. De opleiding VDK wil zich als opleiding duidelijker profileren ten aanzien van andere binnen- en/of buitenlandse opleidingen door een geactualiseerd, aantrekkelijk en inclusief onderwijsaanbod. Als gevolg hiervan werden in het programma van het tweede deeltraject 2 keuzevakken toegevoegd.

Voedingsbeleid in de geriatrische instelling 17-18

Met praktijkvoorbeelden lichten we het algemeen en het voedingsbeleid in de praktijk toe.
We bespreken de zin en onzin van diëten in de geriatrie en aangepaste voeding op maat van senioren (finger food, enterale voedingen met overzicht van het productaanbod op de geriatrische markt, het belang van vocht,…).
Een geleid bezoek aan een woonzorgcentrum (inclusief grootkeuken) mag niet ontbreken als praktijkvoorbeeld.

Doelstelling

Pagina's