U bent hier

Landing

Marketing

Algemeen

  • Ben je geboeid door leuke reclamecampagnes en de rol van de nieuwe media?
  • Wil je weten hoe een nieuw product ontwikkeld en gelanceerd wordt?
  • Wat zijn de koopmotieven van een klant en hoe kun je daarop inspelen?
  • Hoe kunnen sterke merken worden uitgebouwd?

Health Coach 17-18

Doelstelling

1. Klantgericht en naar leeftijd gedifferentieerd bewegingsadvies kunnen geven en opvolgen
2. Kennis verwerven in de principes van trainingsleer en ze volgens de nodige inzichten kunnen toepassen
3. Klanten motiveren tot gezond bewegings- en eetgedrag 
4. Inzicht en kennis verwerven over factoren die beweging stimuleren of belemmeren
5. Kennis en inzicht verwerven over recreatieve en fitnessgerelateerde sporten en aanbiedingsvormen

Democratische Dialoog: Interculturele dialoog over gevoelige thema's binnen een onderwijscontext 17-18

Tijdens deze nascholing maak je kennis met de ‘interculturele dialoog’. Welke factoren werken belemmerend in onze communicatie met de ander? Waarom zijn bepaalde thema’s moeilijk bespreekbaar? En hoe reageer je op extreme en choquerende uitspraken? Aan de hand van communicatiemethodieken leren we ons bewust worden van onze eigen referentiekaders en leren we ons openstellen voor het referentiekader van de ander.

De kracht van je stem 17-18

Klopt het dat je je stem kunt smeren? Helpen ajuinen of rauwe eieren écht? 
In deze workshop leer je hoe je je stem kan verwennen! Waar liggen die kleine spiertjes? Ja, je kunt je stem verbeteren, de omvang vergroten,....die techniek kun je leren vanuit een goede ademhaling en een sterke articulatie.  We starten met opwarmingsoefeningen en met een kurk op zak leer je open spreken. Sportieve kledij is gewenst tijdens deze sessies.

Jongens die dansen, meisjes die brullen... Creatief aan de slag met genderstereotypen in de klas 17-18

De afgelopen jaren kwam genderondergelijkheid frequent aan bod in de media. Eén op twee leerkrachten in Vlaanderen geeft toe dat meisjes anders worden behandeld dan jongens. Hoe komt dat? Speelgoed, kledij, boeken, films en vele andere factoren in de leefwereld van het kind maken een duidelijk onderscheid. Maar hoe gaan we hiermee om als leerkracht? Hoe zorgen we ervoor dat meisjes, jongens én transgender kinderen een plek vinden in de klas waar ze even niet moeten beantwoorden aan deze verwachtingen?

Verdiepen in Tik Tak (Deel II) 17-18

Deze verdiepende workshop is ontworpen voor leerkrachten die reeds een workshop hebben gevolgd rond Tik Tak bij nascholer Ilse Ghekiere. Er zal een volledig nieuwe Tik Tak worden getoond; we zullen ons meer richten op aansluitende activiteiten; dieper ingaan op het verband tussen Tik Tak en woordenschat; tijd besteden aan het uitwisselen van ideeën onder de deelnemers.

Tik Tak in de opvang of kleuterklas 17-18

Tijdens deze les/workshop wordt Tik Tak besproken vanuit een historisch, pedagogisch én praktijkgericht standpunt. Vertrekkend vanuit het vroegere televisieverhaal bespreken we de pedagogische kenmerken van het televisieprogramma, alsook de principes van de Tik Tak-spelmethode. Vervolgens worden praktische richtlijnen en tips aangereikt voor het ontwikkelen van een eigen magisch Tik Tak-moment dat afgesteld is op het thematische werken binnen de hedendaagse didactiek. De workshop richt zich op leerkrachten kleuteronderwijs en onthaalouders.

Binnenklasdifferentiatie in de lessen "Wetenschap en techniek" en "Mens en maatschappij" (wereldoriëntatie) in het lager onderwijs 17-18

Onze klassen kennen een grote diversiteit. In tal van beleidsdocumenten wordt het positief inspelen op de verschillen tussen leerlingen aangeduid als een belangrijk aandachtspunt voor de leraren. Daartegenover staat dat het toepassen van binnenklasdifferentiatie bij sommige leerkrachten ook verscheidene vragen en bekommernissen oproept.

Binnenklasdifferentiatie: ook in de geschiedenislessen een haalbare kaart 17-18

Onze klassen kennen een grote diversiteit. In tal van beleidsdocumenten wordt het positief inspelen op de verschillen tussen leerlingen aangeduid als een belangrijk aandachtspunt voor de leraren. Daartegenover staat dat het toepassen van binnenklasdifferentiatie bij sommige leerkrachten ook verscheidene vragen en bekommernissen oproept.

Democratische dialoog 17-18

In het secundair, hoger en lager onderwijs wordt soms de dialoog bemoeilijkt of zelfs stopgezet door levensbeschouwelijke verschillen, een gepercipieerde onverzoenbaarheid daarvan met de leerplannen, en de sterke emoties die dat alles oproept. Democratische Dialoog biedt coachingsinterventies en -trajecten op maat van elke groep, die moeten helpen de emoties te bevrijden, informatie te verschaffen, en communicatieve vaardigheden te versterken.

Pagina's