U bent hier

Landing

Fablab Experience Day

Introduction to RAPID PROTOTYPING

Doelstellingen

  • Hands on de mogelijkheden en beperkingen van disruptieve technologieën zoals 3D printing, lasercutting kunnen inschatten.
  • Samenbrengen van creatieve ondernemers en studenten met het oog op het realiseren van nieuwe samenwerkingen, nieuwe producten en nieuwe businessmodellen.
  • Juridische drempels inzake co-creatie en open innovatie wegnemen.

Concept

Er worden 4 sessies georganiseerd, telkens van:

Kansarmoede en zwangerschap in Brussel

De armoedecijfers in Brussel zijn hoog: meer dan 30% van de Brusselaars leeft onder de armoederisicogrens (in Vlaanderen is dit ongeveer 10%) en 1 kind op 4 wordt geboren in een gezin zonder inkomen uit werk. Dit houdt belangrijke gezondheidsrisico’s in voor moeder en kind.

De opleiding Vroedkunde van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) besteedt al jaren aandacht aan deze problematiek. Wij hopen zo dat gezondheidswerkers de zorgverlening beter kunnen aanpassen aan de noden en behoeften van deze doelgroep.

Journalistiek: Studieduurverkorting

Heb je al een bachelordiploma op zak, maar zou je je graag nog wat meer verdiepen in de wereld van de Journalistiek? Dan is deze opleiding iets voor jou! Vanaf academiejaar 2016-2017 kan je het bachelordiploma Journalistiek behalen op één of twee jaar, afhankelijk van je vooropleiding.

Verkort programma - eenjarig traject: voor wie?

Iedereen met een masterdiploma, een academische bachelor (of gelijkgesteld) van de volgende opleidingen

Informatica: Praktisch

De praktische aspecten

Toelatingsvoorwaarden

Je moet minstens 18 jaar zijn. Heb je geen diploma secundair onderwijs, dan kun je na het slagen in een toelatingsproef toch starten.

Lesplaats

De opleiding wordt georganiseerd binnen een samenwerkingsverband tussen de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en het Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO COOVI.
De lessen vinden plaats op de campus Kaai van de Erasmushogeschool Brussel (Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel).

Informatica: Studie-inhoud

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Een volwaardig hoger diploma in 2 jaar. We bieden je een tweejarige opleiding aan die volledig op de beroepspraktijk is afgestemd. In het eerste jaar heb je 2,5 dagen les per week. In het tweede jaar heb je 3 avonden les per week en 2 dagen werkplekleren in een bedrijf naar keuze.

Pagina's