U bent hier

Landing

Informatica: Praktisch

De praktische aspecten

Toelatingsvoorwaarden

Je moet minstens 18 jaar zijn. Heb je geen diploma secundair onderwijs, dan kun je na het slagen in een toelatingsproef toch starten.

Lesplaats

De opleiding wordt georganiseerd binnen een samenwerkingsverband tussen de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en het Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO COOVI.
De lessen vinden plaats op de campus Kaai van de Erasmushogeschool Brussel (Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel).

Informatica: Studie-inhoud

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Een volwaardig hoger diploma in 2 jaar. We bieden je een tweejarige opleiding aan die volledig op de beroepspraktijk is afgestemd. In het eerste jaar heb je 2,5 dagen les per week. In het tweede jaar heb je 3 avonden les per week en 2 dagen werkplekleren in een bedrijf naar keuze.

Informatica

Is een graduaat Informatica iets voor jou?

Je bent ambitieus en je wil een hogere opleiding volgen om een succesvolle professionele carrière te kunnen uitbouwen.

Je denkt analytisch. Je houdt ervan om problemen te analyseren en op een systematische manier op te lossen.

Je denkt creatief. Denkkracht is je belangrijkste gereedschap en je kan op een creatieve manier ingewikkelde zaken terugbrengen tot een overzichtelijk geheel.

Nascholing: Pedagogisch documenteren van creatief ontdekkend spel van A tot Z

Pedagogisch documenteren is een belangrijke pijler uit de pedagogiek van Reggio Emilia, die gebruikt wordt om (leer)processen in beeld te brengen. Het is een techniek waarbij de leerkracht het spel van kinderen zichtbaar maakt aan de hand van beeldmateriaal (foto’s, film) of uitspraken van de kleuters. Deze documentatie fungeert als visueel geheugen, waardoor kinderen geprikkeld worden om terug te blikken op hun activiteiten en hierover te reflecteren.

Nascholing: Wiskunde in de kleuterklas

De workshop vertrekt vanuit de verschillende domeinen van wiskunde. Tijdens de workshop worden ze inhoudelijk besproken en geïllustreerd met talrijke voorbeelden. De inhouden worden steeds geplaatst binnen de leerlijn wiskunde van de basisschool. Tot slot willen we aan de hand van enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden een vernieuwde kijk op wiskunde in de kleuterklas brengen.

Nascholing: Binnenklasdifferentiatie in de rekenles

Deze navorming staat stil bij binnenklasdifferentiatie in de rekenles. Er wordt niet alleen gekeken naar mogelijkheden tot differentiatie ‘naar onder’ voor de zwakke rekenaar, maar ook naar de noodzakelijke differentiatie “naar boven’ voor de sterke rekenaar.

De navorming geeft voorbeelden, tips en een mogelijke aanpak van differentiatie binnen de rekenles in de lagere school.

Nascholing: Differentiëren binnen het instructiemodel: Activerende directe instructie (ADI)

Deze nascholing geeft inzicht in het instructiemodel “Activerende directe instructie” (ADI). Hierbij wordt de focus gelegd op het gebruik van een gefaseerde lesopbouw waarbinnen activerende werkvormen en samenwerkingsvormen worden benut.

Binnen het lesfasenverloop verkennen we hoe en wanneer er kan worden gedifferentieerd in leeractiviteiten. Tijdens de workshop ga je concreet aan de slag met je eigen lesvoorbereidingen.

Pagina's