U bent hier

Landing

Nascholing Kwaliteitsvolle postnatale zorgverlening na vervroegd ontslag uit het ziekenhuis (2016-2017)

De bij- en nascholing ‘Kwaliteitsvolle postnatale zorgverlening na vervroegd ontslag uit het ziekenhuis’ is een vorming voor vroedvrouwen, uit de eerste en de tweede lijn, die hen kennis en vaardigheden bijbrengt om vrouwen beter voor te bereiden op een vervroegd ontslag na een bevalling en om de postnatale zorgverlening aan deze vrouwen te optimaliseren. Dat zulke bijscholing nodig zal zijn in de toekomst blijkt uit de recente beslissing om de opnameduur voor bevallingen zonder complicaties te verlagen.

Nascholing Digitale Voorstellingstechnieken (2016-2017)

Binnen een werkveld in verandering is er noodzaak naar een specifieke navorming voor tuin- en landschapsarchitecten, ruimtelijk planners, stedenbouwkundigen en architecten die zich willen specialiseren in het digitaal opmaken van plannen, 3D-visualisaties, offertebundels, analysekaarten…

Doelgroep

  • in eerste instantie tuin- en landschapsarchitecten, maar eveneens ruimtelijke planners, stedenbouwkundigen, architecten, interieurarchitecten ...

Toekomstige ouders die hun opties niet kennen, hebben er geen: tips en tricks voor perinatale gezondheidspromotie

Met deze bijscholing willen we vroedvrouwen inzicht geven in hoe volwassenen tot leren komen en welke materialen en technieken het meest geschikt zijn om te hanteren tijdens de perinatale begeleiding. Deze kennis kan zowel toegepast worden op begeleidingssessies preconceptioneel, prenataal, perpartaal als in het postpartum.

Pagina's