U bent hier

Landing

International Forensic Science and Policing 17-18

The course aims to build your knowledge and skills in the practice of forensic science and policing across international boundaries throughout Europe and the rest of the world. This will develop your awareness of cross-border investigation protocols, thus providing professional development for individuals planning to work or already working in investigations that involve multiple countries. The programme will integrate theoretical and practical aspects of forensic science and policing investigations in an international and cross-border context.

Hotel- en cateringmanagement

Algemeen

De gastvrijheidsector, met haar hotelketens, recreatieparken, evenementenhallen, restaurants, cateringbedrijven en sportcentra, is voortdurend op zoek naar mensen die de expertise hebben om ontspanning, service en verwennerij te kunnen managen. En dat is niet vanzelfsprekend. Je dient namelijk rekening te houden met zowel de veeleisendheid van de klanten als met de commerciële belangen. We leiden je daarom op tot een medewerker met managementvaardigheden, organisatietalent, commercieel gevoel, productkennis, een duidelijke klantgerichtheid en een zekere maturiteit.

Marketing

Algemeen

  • Ben je geboeid door leuke reclamecampagnes en de rol van de nieuwe media?
  • Wil je weten hoe een nieuw product ontwikkeld en gelanceerd wordt?
  • Wat zijn de koopmotieven van een klant en hoe kun je daarop inspelen?
  • Hoe kunnen sterke merken worden uitgebouwd?

Health Coach 17-18

Doelstelling

1. Klantgericht en naar leeftijd gedifferentieerd bewegingsadvies kunnen geven en opvolgen
2. Kennis verwerven in de principes van trainingsleer en ze volgens de nodige inzichten kunnen toepassen
3. Klanten motiveren tot gezond bewegings- en eetgedrag 
4. Inzicht en kennis verwerven over factoren die beweging stimuleren of belemmeren
5. Kennis en inzicht verwerven over recreatieve en fitnessgerelateerde sporten en aanbiedingsvormen

Democratische Dialoog: Interculturele dialoog over gevoelige thema's binnen een onderwijscontext 17-18

Tijdens deze nascholing maak je kennis met de ‘interculturele dialoog’. Welke factoren werken belemmerend in onze communicatie met de ander? Waarom zijn bepaalde thema’s moeilijk bespreekbaar? En hoe reageer je op extreme en choquerende uitspraken? Aan de hand van communicatiemethodieken leren we ons bewust worden van onze eigen referentiekaders en leren we ons openstellen voor het referentiekader van de ander.

De kracht van je stem 17-18

Klopt het dat je je stem kunt smeren? Helpen ajuinen of rauwe eieren écht? 
In deze workshop leer je hoe je je stem kan verwennen! Waar liggen die kleine spiertjes? Ja, je kunt je stem verbeteren, de omvang vergroten,....die techniek kun je leren vanuit een goede ademhaling en een sterke articulatie.  We starten met opwarmingsoefeningen en met een kurk op zak leer je open spreken. Sportieve kledij graag.

Jongens die dansen, meisjes die brullen... Creatief aan de slag met genderstereotypen in de klas 17-18

De afgelopen jaren kwam genderondergelijkheid frequent aan bod in de media. Eén op twee leerkrachten in Vlaanderen geeft toe dat meisjes anders worden behandeld dan jongens. Hoe komt dat? Speelgoed, kledij, boeken, films en vele andere factoren in de leefwereld van het kind maken een duidelijk onderscheid. Maar hoe gaan we hiermee om als leerkracht? Hoe zorgen we ervoor dat meisjes, jongens én transgender kinderen een plek vinden in de klas waar ze even niet moeten beantwoorden aan deze verwachtingen?

Tik Tak in de opvang of kleuterklas 17-18

Tijdens deze les/workshop wordt Tik Tak besproken vanuit een historisch, pedagogisch én praktijkgericht standpunt. Vertrekkend vanuit het vroegere televisieverhaal bespreken we de pedagogische kenmerken van het televisieprogramma, alsook de principes van de Tik Tak-spelmethode. Vervolgens worden praktische richtlijnen en tips aangereikt voor het ontwikkelen van een eigen magisch Tik Tak-moment dat afgesteld is op het thematische werken binnen de hedendaagse didactiek. De workshop richt zich op leerkrachten kleuteronderwijs en onthaalouders.

Pagina's