U bent hier

Buitenlandse student

Taalvoorwaarden 

Voor het merendeel van de opleidingen dient een kandidaat-student aan te tonen over het taalniveau B2 Nederlands te beschikken. Hiertoe kunnen volgende attesten aangeleverd worden: 

 • Certificaat B2 of NT2 niveau 5 van een universitair talencentrum
 • Certificaat Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) http://www.itna.be/
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) – 'Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs' of 'Educatief Startbekwaam' http://www.cnavt.org/main.asp
 • Succesvol Staatsexamen NT2 programma 2 (Nederland) 
 • Certificaat Centrum Volwassenenonderwijs NT2 ‘Vantage’ (niveau 3.1 en 3.2)

Diplomavoorwaarden

Bacheloropleiding

Deze diploma's geven rechtstreeks toelating tot een Vlaamse bacheloropleiding:

 • Certificat d' Enseignement secondaire supérieur (Franse Gemeenschap België)
 • Europees baccalaureaatsdiploma
 • International Baccalaureate Diploma / Diplôme du Baccalauréat International
 • Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife / Abitur (Duitsland)
 • Baccalauréat met minimum score 10/20 (Frankrijk)
 • Diploma 'Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs' VWO (Nederland)
 • Diploma 'Middelbaar beroepsonderwijs' MBO4 (Nederland) !enkel voor professionele bacheloropleidingen! 
 • Getuigschrift van succesvol afgelegd propedeutisch examen (Nederland)

Specifieke informatie voor studenten met een studiebewijs uit Nederland vind je hier.

Andere diploma's kunnen ook in aanmerking komen mits positief advies na onderzoek. 

Masteropleiding

Toelating is mogelijk indien het buitenlandse diploma gelijkwaardig kan beschouwd aan het vereiste basisdiploma en dit zowel wat inhoud als omvang betreft. Tijdens het onderzoek wordt eveneens bepaald of het diploma rechtstreekse toegang geeft dan wel via een voorbereidings- of schakelprogramma. 

Procedure

Een kandidaat-student dient zijn dossier in bij het studentensecretariaat. Een dossier bevat tenminste:

 • een gelegaliseerde kopie van het behaalde diploma en de behaalde diplomasupplementen (lengte van de studie, ECTS, de gevolgd vakken)
 • een beëdigde vertaling van alle documenten in het Nederlands, Frans of Engels
 • een verklaring van het bevoegde onderwijsministerie dat het behaalde diploma toegang geeft tot universitaire studies in het land van herkomst

Studiegeld

Buitenlandse studenten uit lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) betalen het reguliere inschrijvingsgeld. Buitenlandse studenten uit lidstaten van buiten de EER betalen een hoger studiegeld tarief. De bedragen zijn hier terug te vinden.