U bent hier

Overzicht begeleidingsvormen

De Erasmushogeschool Brussel staat altijd klaar om jou te helpen.

Afhankelijk van de vraag of het probleem dat je bezig houdt, staan er in de EhB medewerkers voor je klaar met wie je in alle rust en discretie jouw situatie kunt bespreken.

Trajectbegeleiders en je studieloopbaan

De trajectbegeleider is je aanspreekpunt als je vragen hebt over:

Kortom, de trajectbegeleider helpt je te reflecteren over de meest efficiënte leerroute en zorgt er door zijn vakkundige ondersteuning voor dat je studieloopbaan vlot verloopt.

Studentenbegeleiders voor studievaardigheden of persoonlijke problemen

Je kan bij de studentenbegeleiders terecht voor onder meer:

In de meeste opleidingen kun je online een leerstijltest invullen om je eigen studiestijl en -attitude na te gaan. Heb je nadien vragen naar verdere begeleiding, dan kun je
je wenden tot de departementale studentenbegeleider. Op bepaalde departementen wordt deze leerstijltest gezamenlijk afgenomen.

Als de problemen te complex zijn, verwijst de studentenbegeleider je door naar de professionele dienstverlening van Stuvo EhB.

De ombuds voor geschillen

De ombuds treedt op als bemiddelaar tussen jou en de docent wanneer er problemen en betwistingen ontstaan. Hij (zij) ziet toe op de vrijwaring van je rechten, meldt speciale
situaties aan de examencommissie en verstrekt informatie over de achtergronden van bepaalde problemen. Hij krijgt inzage in de behaalde examenresultaten, maar is tot
geheimhouding en discretie verplicht. Kortom, met geschillen in verband met je rechtspositie, het studiecontract of het onderwijs- en examenreglement kun je terecht bij de ombuds.

Schroom of angst hoef je zeker niet te hebben om je problemen aan te kaarten. Zowel voor docenten als voor begeleiders is het namelijk een prioriteit dat jij je goed voelt aan onze hogeschool en dat je je studieloopbaan met succes doorloopt.

Taalbegeleiding Nederlands

De EhB biedt aan al haar studenten de mogelijkheid aan om extra taalbegeleiding voor het Nederlands te krijgen buiten het opleidingsprogramma om.